Recente kennisitems

Kennisitem - 03-12-2019
18.11.2019 KB wijz. KB 10.11.2005 betr. retributies bepaald bij art. 5 van de wet 09.12.2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
# Preventie en veiligheid, Veiligheid read.more
Kennisitem - 28-11-2019
13.11.2019 Verordening (EU) 2019/1896 betr. de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624
# Europa, Preventie en veiligheid, Europa, Veiligheid, Internationaal read.more
Kennisitem - 26-11-2019
08.11.2019 BVR betr. de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer
# Financiën, Economie, Mobiliteit en openbare werken, Preventie en veiligheid, Bestuur, Veiligheid, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 25-11-2019
07.11.2019 KB wijz. KB 17.03.2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
# Economie, Preventie en veiligheid, SDG's, Veiligheid, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu read.more