Overzicht praktijken Samenleven in diversiteit

Om de praktijken te ordenen, lieten we ons inspireren door het kader voor een lokaal integratiebeleid, omschreven in de VVSG-pocket 'Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor lokaal integratiebeleid' en op deze pagina van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering terug te vinden. 

Sommige categorieën zijn nog eens onderverdeeld in subcategorieën. Zo vind je onder Ontmoeting & participatie de subcategorieën 'buddywerkingen' en 'ontmoetings - participatiekansen'. 

Deze databank wordt stap voor stap opgebouwd. Regelmatig komt er een categorie bij. 

Waarom een praktijkendatabank Samenleven in Diversiteit?

De samenleving is superdivers geworden. Dit uit zich op meerdere vlakken, zoals gezinsvormen, levensstijlen, levensbeschouwing, gender, leeftijd, capaciteit, seksuele geaardheid en etnisch-culturele identiteit.

Door op zoek te gaan naar wat mensen bindt, naar een gedeelde toekomst, kunnen steden en gemeenten ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente, met respect voor elkaars eigenheid. De lokale praktijk barst van de goede initiatieven om lokale diversiteitsuitdagingen om te buigen naar lokaal samenleven. Met deze databank inspireren we lokale besturen om met diversiteit aan de slag te gaan.

Deze praktijkendatabank biedt inspiratie voor een inclusief diversiteitsbeleid. Inclusief beleid bestaat uit initiatieven voor iedereen, maar soms zijn specifieke maatregelen nodig. In deze databank vind je vooral initiatieven die het samenleven bevorderen tussen Vlamingen met verschillende etnisch-culturele achtergronden.

Inzetten op de hele organisatie

Wil je werk maken van een inclusief lokaal bestuur, dan zet je in op de hele organisatie: beleid, dienstverlening en interne organisatie. Zoals de collega's van Atlas schrijven, haken de verschillende domeinen van diversiteitsbeleid als tandwielen in elkaar. Zodra 1 van die tandwielen beweegt, draait de rest mee. Je zal dus op alle domeinen moeten inzetten om tot een duurzaam effect te komen.

Werken aan duurzaam diversiteitsbeleid betekent dus dat:

  • Iedereen achter het beleid staat, en diversiteit een beleidsprioriteit (top-down) en een gedragen kernwaarde is in alle lagen van het lokaal bestuur (bottom-up).
  • Diversiteitsbeleid transversaal gebeurt, met betrokkenheid van verschillende beleidsdomeinen.
  • De doelen en acties een samenhangend geheel vormen, met meetbare doelen, verantwoordelijken om die doelen te halen, en stimulansen voor wie aan de doelen werkt.
  • Diversiteit aanwezig is op de werkvloer, in elk team en in verschillende functies.
  • Diversiteit zichtbaar is in de communicatie van het lokaal bestuur.
  • Je de nodige tijd investeert in diversiteit.

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.

Recente items

In contact: Mee de stad maken 1
Kennisitem - 27-10-2022
In contact: Mee de stad maken
# Samenleven in diversiteit: goede praktijken, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
15 november: deadline verkorte procedure erkenning lokale geloofsgemeenschappen 2
Nieuws - 01-09-2022
15 november: deadline verkorte procedure erkenning lokale geloofsgemeenschappen
# Politiek bestuur, Samenleven in diversiteit: goede praktijken, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Taalstimulering in de vakantie 3
Nieuws - 13-07-2022
Taalstimulering in de vakantie
# Samenleven in diversiteit: goede praktijken, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer
20 juni: Wereldvluchtelingendag 4
Nieuws - 15-06-2022
20 juni: Wereldvluchtelingendag
# Samenleven in diversiteit: goede praktijken, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Europa & internationaal Lees meer