Diversiteitsbeleid

Het samenleven in diversiteit vormt één van de grote uitdagingen voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Het zal politieke moed en de nodige ondersteuning vergen, alsook een breed maatschappelijk draagvlak, om er deze legislatuur concreet werk van te maken. De VVSG schuift samenleven in diversiteit dan ook naar voren als één van de negen grote maatschappelijke uitdagingen voor de Vlaamse gemeenten in deze gemeentelijke legislatuur. De VVSG wil de gemeenten ondersteunen in de verschillende aspecten van een lokaal integratiebeleid.

 

 

Praktijk informatie

Praktijkenbank Samenleven in Diversiteit

# Samenleving, gezin & welzijn

Samenleven in een superdiverse stad of gemeente is niet altijd vanzelfsprekend, maar lokale besturen hebben de oplossingen in huis. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente, en dat iedereen kan meeschrijven aan een gemeenschap...

Lees meer

VVSG-vormingen en studiedagen

30 mei '23
13 okt '22
04 okt '22
21 okt '22

Nieuws

Recente items

De toekomst: Durf kijken in de spiegel van de nieuwkomers 1
Kennisitem - 30-09-2022
De toekomst: Durf kijken in de spiegel van de nieuwkomers
# Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Samenleven in diversiteit: cijfers op Vlaams en lokaal niveau 2
Nieuws - 26-08-2022
Samenleven in diversiteit: cijfers op Vlaams en lokaal niveau
# Burgerzaken, Ouderen- en thuiszorg, Jeugd, Burgerparticipatie, SDG's, Breed sportbeleid, Vreemdelingen, Communicatie, Kinderarmoede, Bevolking, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Bestuur Lees meer
Vierde pijler inburgering: verdere uitrol en ondersteuning lokale besturen 3
Nieuws - 31-08-2022
Vierde pijler inburgering: verdere uitrol en ondersteuning lokale besturen
# Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer
Taalstimulering in de vakantie 4
Nieuws - 13-07-2022
Taalstimulering in de vakantie
# Samenleven in diversiteit: goede praktijken, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer