Ben je betrokken als politiek verantwoordelijke of medewerker van een lokaal bestuur bij de restafvaldoelstellingen van je gemeente of het afvalbeleid in de ruime zin, dan ben je welkom op de lerende netwerken afvalbeleid.

Op lerende netwerken afvalbeleid komen gemeentes en afvalintercommunales samen om kennis voor te leggen, uit te wisselen en elkaar te bevragen. Zo kan elke deelnemer vanuit zijn eigen context inspiratie opdoen, de eigen situatie bevragen en  toekomstperspectieven aftoetsen. Dit geeft de gemeentes ook de nodige kennis, praktijken en instrumenten om hun restafvaldoelstellingen te verbeteren.

De gemeentes worden samengebracht op basis van de (hoofd)clusters die Belfius uitwerkte. Belfius maakte een indeling van gemeentes op basis van 150 indicatoren. Gemeentes in dezelfde clusters zijn dus op vele vlakken te vergelijken. Maar u kan ook aansluiten op basis van interesse in de thema’s.

Op basis van de cluster waar de gemeente toe hoort, heeft de OVAM een gemeentelijke restafvaldoelstelling toegekend. Tegen 2022 moeten alle gemeentes deze restafvaldoelstelling halen. Naast de lerende netwerken, kunnen de gemeentes ook gebruik maken van de benchmarktool van de OVAM. Hiermee kan je je afvalcijfers in detail analyseren en vergelijken met andere gemeentes en intercommunales.  

Naast de sessies binnen de clusters loopt er ook een voortrekkerstraject. Aan dit traject nemen een beperkte groep van gemeentes en intercommunales deel rond het thema ‘circulaire loops: hergebruik, repair en delen’.  Naast uitwisseling staat ook het uittesten van ideeën hier op de agenda.

Nuttige documenten

Lerende netwerken afvalbeleid

Binnenkort nieuwe sessies voor het najaar 2020 

Schrijf in