Sessie van de Lerende netwerken afvalbeleid

Via deze link krijg je informatie over de geplande sessies van de Lerende Netwerken Afvalbeleid en schrijf je in 

Meer informatie

 

De Lerende Netwerken Afvalbeleid brengen gemeentes en afvalintercommunales samen om goede praktijken voor te stellen, uit te wisselen en elkaar te bevragen. Zo kan elke deelnemer vanuit zijn eigen context inspiratie opdoen, de eigen situatie bevragen en toekomstperspectieven aftoetsen. Dit geeft de gemeentes en intercommunale de nodige kennis, praktijken en instrumenten om hun afvalbeleid te optimaliseren en hun restafvaldoelstellingen te verbeteren.

Vanaf het najaar 2020 focussen de Lerende Netwerken Afvalbeleid zich op 4 hoofdthema’s:

  • prijszetting van afval en de communicatie hierrond
  • hogere inkomensgroepen
  • ouderen
  • grofvuil aanpakken.

Deze thema’s worden op verschillende manieren aangepakt om ze uit te diepen: er zijn zowel sessies ter uitwisseling, expert-sprekers, goede voorbeelden, focusgroepen e.d.

De milieuverantwoordelijke, schepen van milieu/afval, medewerkers van de afvalintercommunales en andere betrokkenen ontvangen de uitnodiging voor deze Lerende Netwerken. Je kan vrij deelnemen aan de sessies die je het meest aanspreken. Inschrijven is wel verplicht. De Lerende Netwerken Afvalbeleid zijn gratis. Ontvang je het programma van de Lerende Netwerken nog niet, dan kan je hieronder inschrijven op de nieuwsbrief. Alle informatie over de sessies krijg je dan tijdig in je mailbox.

Er zijn 2 trajecten die beperkt zijn tot een bepaalde groep. Hiervoor krijg je per mail een uitnodiging. Er is een sessie voor de centrumsteden en een voortrekkerstraject. Aan dit traject neemt een beperkte groep van gemeentes en intercommunales deel rond het thema ‘circulaire loops: hergebruik, repair en delen’.  

Deze Lerende Netwerken Afvalbeleid is een instrument om de gemeentelijke restafvaldoelstellingen te halen. Deze worden door de OVAM opgelegd op basis van de clusters waartoe de gemeentes behoren. Tegen 2022 moeten alle gemeentes deze restafvaldoelstelling halen. Naast de lerende netwerken afvalbeleid, kunnen de gemeentes ook gebruik maken van de benchmarktool van de OVAM. Hiermee kan je je afvalcijfers in detail analyseren en vergelijken met andere gemeentes en intercommunales.  

 

Op de hoogte blijven van de Lerende Netwerken Afvalbeleid?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Net gemist?

# Milieu, klimaat & duurzaamheid
# Milieu, klimaat & duurzaamheid

Nuttige documenten

Recente kennisitems

Net gemist: sessie overschakeling naar p+md 1
Kennisitem - 14-08-2020
Net gemist: sessie overschakeling naar p+md
# Lerende netwerken afvalbeleid, Milieu, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer