In het najaar van 2021 ondertekenden 293 lokale besturen het eerste Lokaal Energie- en klimaatpact en gingen zo de samenwerking met de Vlaamse overheid aan om in te zetten op een beter klimaat. Om de doelstellingen van het LEKP op te volgen engageerde ABB zich om een monitoringstool, het Lokaal Klimaatpactportaal, op te maken. Hier worden de resultaten van lokale besturen opgevolgd en gebundeld.

Bezoek zeker ook de website van het Groenblauwpeil en ‘laat je actie mee tellen met deze van je gemeente of stad’.

Engageer zeker en vast ook jouw burgers, verenigingen en ondernemers om ontbrekende data aan te vullen.

Nieuwe updates

De verbeteringen van het groenblauwpeil worden verzameld via de LEKP-module op de website van het groenblauwpeil. Vul samen met jouw burgers, verenigingen en ondernemingen de ontbrekende data aan: bomen, hagen en geveltuinen, natuurgroenperken, ontharding en hemelwateropvang. Opfrissing nodig? Download de geüpdatete gebruikshandleiding.

Geef toelichting bij de vooruitgang van jouw klimaatdoelstellingen

Sinds de update van het Lokaal Klimaatpactportaal heb je als gemeente ook de mogelijkheid om extra toelichtingen te geven. Dit kan door de formulieren in te vullen die je vindt op het Loket voor Lokale Besturen, onder de module ‘toezicht’. Bij een eerste formulier kan je toelichting geven bij de cijfers van een specifieke doelstelling voor jouw gemeente volgens het ‘comply or explain’ principe. Met een tweede formulier kan jouw gemeente datacorrecties doorvoeren, indien het pactportaal foutieve cijfers zou weergeven. Deze correcties worden dan doorgestuurd naar de dataleverancier. Via een derde formulier kan je alle data doorgeven die vallen onder de doelstelling van de klimaattafels (enkel van toepassing voor LEKP 2.0). Niet zeker hoe je deze formulieren correct gebruikt? Download dan de handleiding “formulieren”.

Meer informatie nodig?

Begin september organiseerden we samen met ABB een webinar over het Pactportaal. Hieronder kan je de uitleg over het Lokaal Klimaatpactportaal en het GroenBlauwPeil herbekijken. 

Nog vragen? Neem gerust contact op met ABB en/of Netwerk Klimaat. We helpen jullie graag verder!

Heb je feedback? Bezorg deze aan ABB. Op die manier kunnen we samen verder werken aan de optimalisatie van het platform.