Om de doelstellingen van het LEKP op te volgen engageerde ABB zich om een monitoringstool, het Lokaal Klimaatpactportaal, op te maken. Hier worden de resultaten van lokale besturen opgevolgd en gebundeld.

Het pactportaal verzamelt authentieke data bij partnerorganisaties en stelt deze gebruiksvriendelijk ter beschikking van de lokale besturen. Door deze werkingsmethode hoef je als lokaal bestuur niet zelf alle cijfers te rapporteren en vermijdt ABB zoveel mogelijk extra planlast voor de lokale besturen. Voor enkele doelstellingen is rapportering door de lokale besturen wel nog nodig.

Op het pactportaal vind je ook meer informatie over de stappen die je als lokaal bestuur jaarlijks moet ondernemen om inhoudelijk en financieel te rapporteren over het LEKP. 

Stappenplan voor de jaarlijke LEKP-rapportering

wat, waar en wanneer rapporteren

Inhoudelijke rapportage

De  inhoudelijke rapportage dient jaarlijks ter kennisgeving en bespreking geagendeerd te worden op de gemeenteraad, waarna het LEKP-rapport samen met de gemeenteraadsbeslissing opgeladen dienen te worden via het loket voor lokale besturen van Agentschap Binnenlands Bestuur (module ‘subsidiebeheer’). De deadline hiervoor ligt op 1 mei 2024. Netwerk Klimaat maakte ter ondersteuning een sjabloon voor de gemeenteraadsbeslissing op. 

Financiële rapportage

Naast een inhoudelijke rapportage dienen lokale besturen jaarlijks ook financieel te rapporteren over het LEKP. Dat kan door de financiële uitgaven van LEKP-projecten te koppelen in de jaarrekening van jouw stad of gemeente. De verschillende bestedingen (zoals uitvoerings- en personeelskosten) worden aan de hand van een code (‘ABB-LEKP-202X’) gekoppeld aan de uitvoering van het Pact. Om te weten welke code je moet gebruiken, kan je jezelf de vraag stellen welke subsidieronde je wil verantwoorden. Is het de tweede ronde dan wordt ABB-LEKP-2022 gebruikt. Is het de derde ronde dan is de juiste code ABB-LEKP-2023. Meer informatie over wat, waar en wanneer rapporteren vind je op de website www.lokaalklimaatpact.be