Een lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R) is een multidisciplinair casusoverleg dat opgericht wordt in een gemeente of een samenwerking van gemeenten en ontstaat op initiatief van de Burgemeester(s). Het overleg heeft als doel om terroristische misdrijven te voorkomen door de situatie van personen die signalen van radicalisering vertonen gezamenlijk te bespreken en, eventueel, een geïndividualiseerd opvolgingstraject voor hen uit te werken. Het is de burgemeester die verder bepaalt hoe de samenstelling eruit ziet. Meer informatie over de werking van de LIVC R vind je hieronder of in het filmpje hiernaast.