De organisatie van kermissen is sinds juli 2014 naar aanleiding van de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid.

De federale wetgeving is door Vlaanderen nog niet (grondig) aangepast. 

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen wat betreft de organisatie van kermissen. De organisatie ervan moet vastgelegd worden in een gemeentelijk reglement. 

 

Regelgeving

wet en decreet

De VVSG bundelde beide teksten in een officieus gecoördineerde versie van de wet van 25 juni 1993, inclusief wijzigingen. Concreet gaat het om volgende wijzigingen:

  • Artikel 8: de termijn van definitieve opheffing van een markt of kermis wordt herleid van 12 naar 6 maanden.

  • Artikel 10: de gemeenten moeten niet langer ontwerpreglementen of goedgekeurde reglementen bezorgen aan de Vlaamse overheid

Koninklijk Besluit

Achtergrond

De VVSG stelde een Memorandum Kermissen op met een evaluatie en beleidsaanbevelingen over de organisatie van kermissen. Centraal staat de vraag naar een centrale databank waarin de verschillende controles van de kermistoestellen opgenomen kunnen worden. Dit zou een grote administratieve vereenvoudiging betekenen voor de gemeenten die niet telkens opnieuw deze documenten moeten opvragen. Ook de foorkramers en de federale controlediensten hebben baat bij een centrale databank.
Verder formuleerden we nog negen andere constructieve aanbevelingen, waarbij we telkens vertrekken vanuit een evaluatie van de bestaande situatie.

Organisatie van kermissen

Overige informatie en documenten