Samenleven in een superdiverse stad of gemeente is niet altijd vanzelfsprekend, maar lokale besturen hebben de oplossingen in huis. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente, en dat iedereen kan meeschrijven aan een gemeenschappelijk verhaal. Hoe lokale besturen dit doen, vind je in deze praktijkendatabank.

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om samenleven in diversiteit te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties, die lokale besturen zelf inhoudelijk kunnen invullen. Op de website van Plan Samenleven vind je, per actie, ook heel wat goede initiatieven van lokale besturen. 

 

Wil je naast onze praktijkendatabank nog meer inspiratie? Neem dan ook eens een kijkje op volgende databanken:

  • Kies Gelijke Kansen van Unia met goede praktijken rond Crisis en gelijke kansen, Algemeen beleid, Infrastructuur, huisvestiging en mobiliteit, Vrije tijd, Communicatie en participatie, Personeelsbeleid, Politie en justitie, Welzijn ene samenleving, onderwijs, Werk en economie.
  • Gelijke Kansen Gemeente van de Vrouwenraad waar je voorbeelden vindt om als stad of gemeente aan een duurzame toekomst met gendergelijkheid te werken.
  • Databank goede praktijken van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen om werkgevers inspireren en ondersteunen bij het genderbewust functioneren.

Overzicht praktijken Samenleven in diversiteit

Waarom een praktijkendatabank Samenleven in Diversiteit?

De samenleving is superdivers geworden. Dit uit zich op meerdere vlakken, zoals gezinsvormen, levensstijlen, levensbeschouwing, gender, leeftijd, capaciteit, seksuele geaardheid en etnisch-culturele identiteit.

Door op zoek te gaan naar wat mensen bindt, naar een gedeelde toekomst, kunnen steden en gemeenten ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente, met respect voor elkaars eigenheid. De lokale praktijk barst van de goede initiatieven om lokale diversiteitsuitdagingen om te buigen naar lokaal samenleven. Met deze databank inspireren we lokale besturen om met diversiteit aan de slag te gaan.

Deze praktijkendatabank biedt inspiratie voor een inclusief diversiteitsbeleid. Inclusief beleid bestaat uit initiatieven voor iedereen, maar soms zijn specifieke maatregelen nodig. In deze databank vind je vooral initiatieven die het samenleven bevorderen tussen Vlamingen met verschillende etnisch-culturele achtergronden maar ook initiatieven die andere gelijke kansen aspecten bevorderen.

Inzetten op de hele organisatie

Wil je werk maken van een inclusief lokaal bestuur, dan zet je in op de hele organisatie: beleid, dienstverlening en interne organisatie. Zoals de collega's van Atlas schrijven, haken de verschillende domeinen van diversiteitsbeleid als tandwielen in elkaar. Zodra 1 van die tandwielen beweegt, draait de rest mee. Je zal dus op alle domeinen moeten inzetten om tot een duurzaam effect te komen.

 

Werken aan duurzaam diversiteitsbeleid betekent dus dat:

  • Iedereen achter het beleid staat, en diversiteit een beleidsprioriteit (top-down) en een gedragen kernwaarde is in alle lagen van het lokaal bestuur (bottom-up).
  • Diversiteitsbeleid transversaal gebeurt, met betrokkenheid van verschillende beleidsdomeinen.
  • De doelen en acties een samenhangend geheel vormen, met meetbare doelen, verantwoordelijken om die doelen te halen, en stimulansen voor wie aan de doelen werkt.
  • Diversiteit aanwezig is op de werkvloer, in elk team en in verschillende functies.
  • Diversiteit zichtbaar is in de communicatie van het lokaal bestuur.
  • Je de nodige tijd investeert in diversiteit.

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.