• Aarschot

Via de uitleendienst van Jeugdcentrum De Klinker kunnen Aarschotse verenigingen en organisaties herbruikbare bekers reserveren. Het reglement is hier terug te vinden.

 • Antwerpen

Evenementen georganiseerd door of in samenwerking met Stad Antwerpen kunnen kosteloos gebruik maken van de herbruikbare bekers van de stad Antwerpen (inclusief reiniging).

 • Ecowerf

Interleuven sloot een raamovereenkomst met Festicup voor de huur van herbruikbare bekers en met Ecocup voor de aankoop van herbruikbare bekers. Het gaat om bekers voor volgende dranken: frisdrank, bier, zwaar bier, champagne en wijn. De met de gemeente geassocieerde verenigingen en organisaties kunnen ook gebruik maken van deze mogelijkheid indien ze willen.

 • IBOGEM

Bij Ibogem kunnen gemeenten van het werkingsgebied herbruikbare bekers lenen (25 cl en 33 cl), een wasstraat en afvaleilanden om afval gescheiden in te zamelen.

 • IDM

In de 6 IDM-gemeenten worden enkel nog herbruikbare drankverpakkingen toegelaten. Er geldt m.a.w. een volledig verbod op het gebruik van wegwerprecipiënten voor dranken. Organisatoren kunnen beroep doen op herbruikbare kwitbekers van IDM. Tot 1500 stuks kunnen organisatoren deze gratis ontlenen. 

De herbruikbare bekers (25 cl) zijn stevig en drinken even smakelijk als een echt glas. Verenigingen uit Lokeren & Moerbeke kunnen ook gebruik maken van de herbruikbare wijnbekers en herbruikbare jeneverbekers  (5-10 cl).

Organisatoren uit het werkingsgebied kunnen gratis gebruik maken van een mobiele vaatwasmachine. Voor een volledige service (huur + afwas) kunnen organisatoren beroep doen op de raamovereenkomst die IDM afsloot met de firma Goodless. Via dit raamcontract kan men ook allerlei herbruikbaar cateringmateriaal ontlenen. Denk aan bowls, bakjes, borden, bestek, ...

 • IGEAN Milieu & Veiligheid

IGEAN heeft voor zijn aangesloten gemeenten een pakket met werkdocumenten ter beschikking gesteld waarbij gemeenten individueel op een eenvoudige manier prijs kunnen vragen bij leveranciers naar keuze. Volgende opties zijn daarin vervat: huur herbruikbare bekers en herbruikbaar cateringmateriaal (eten) inclusief eindreiniging en optioneel ook afwasunits + producten voor tijdens het evenement, vervoer, telkokers.

 • ILvA

ILvA beschikt over een wasstraat waar ze de bekers wassen van de gemeenten die bij ILvA bekers hebben aangekocht.

 • IMOG

Imog biedt een assortiment herbruikbake bekers ter ontlening aan. Deze bekers kunnen worden ingezet op evenementen allerhande van jeugdverenigingen, culturele organisaties, gemeentebesturen,... uit de Imog-regio. . Alle gebruikte bekers worden professioneel gereinigd.

 • Interrand

De afvalintercommunale Interrand stelt gratis herbruikbare drankbekers ter beschikking van de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeenten), de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Interrand beschikt over ongeveer 15.000 bekers.

Interrand biedt de optie aan op de bekers tegen een kostprijs extern te reinigen door een gespecialiseerde firma.

 • Interza en Incovo

Incovo en Interza hebben 16000 gewone bekers en 500 cava-bekers om de 10 aangesloten gemeenten en hun verenigingen te bedienen. Het aanbod is gericht op evenementen met een 1000-tal aanwezigen. De bekers worden achteraf industrieel gereinigd. De huur van de bekers is gratis. Ze vragen enkel een waarborg van 10 cent per beker, en rekenen de reinigingskosten af (afhankelijk van soort beker).

 • Intradura

Intradura heeft voor haar 19 vennoten een uitleendienst opgezet met een voorraad standaard bekers en  wijn/cavabekers. Deze bekers worden professioneel gereigd door 3Wplus. De bekers kunnen gratis uitgeleend worden. Waarborg, transport en waskost wordt wel aangerekend.

 • IOK afvalbeheer

Organisatoren kunnen via vzw De Sprong een assortiment aan herbruikbare bekers huren. De huurprijzen zijn inclusief het wassen, drogen, controleren en verpakken van de bekers. 

 • IVAGO

IVAGO beschikt over zo'n 14.000 bekers voor alle inwoners, scholen, verenigingen ... van Gent en Destelbergen. Ze hebben twee types bekers: een frisdrankmodel (25 cl) en een pilsglas (25 cl). Sinds mei 2021 werken ze samen met Ateljee en Wash-it om deze dienstverlening waar te maken. Ateljee is verantwoordelijk voor het verdelen van de bekers en Wash-it staat in voor het professioneel wassen van de bekers.

 • IVAREM

IVAREM stelt herbruikbare bekers ter beschikking voor gemeentne, scholen, verenigingen en inwoners uit het werkingsgebied.

 • IVBO

Om organisatoren van evenementen  te ondersteunen heeft de provincie West-Vlaanderen een gratis uitleendienst van herbruikbare bekers bij de kringwinkel ‘t Rad. 

IVBO maakt in 2024 een bestek op voor aankoop van  100.000 herbruikbare bekers alle aangelosten gemeenten.

 • IVIO

Verenigingen, culturele organisaties, gemeentebesturen, onderwijsinstellingen, de Kringwinkel, particulieren,… gevestigd in de IVIO-regio kunnen gratis herbruikbare bekers ontlenen. IVIO werkt hiervoor samen met De Kringwinkel Midwest.

 • IVLA

IVLA stelt samenwerking met De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen 15.000 herbruikbare bekers ter beschikking. Indien je als verenigingen en/of stadsdienst actief bent binnen het gebied van IVLA dan kun je deze herbruikbare bekers ontlenen aan een bedrag van 0,08 euro/beker. Dit bedrag omvat de huur, afwassen en drogen van de bekers.  

 • IVM

Voor kleinere evenementen kunnen organisatoren terecht bij het gemeentebestuur, dat over een beperkt aantal herbruikbare bekers beschikt die kunnen worden ingezet op kleinere evenementen.

Voor grotere evenementen heeft IVM de firma Goodless (Deinze) gevraagd de bekers te reinigen en de gereinigde bekers ter beschikking te stellen van organisatoren die het materiaal bij Goodless tegen betaling kunnen reserveren voor gebruik op hun evenement. IVM legt een deel van de transportkosten bij.

 • IVVO

IVVO werkt samen met Kringwinkel West die als uitleenpunt fundeert voor herbruikbare bekers voor de Westkust en Westhoek. Zij beschikken over 1.000 herbruikbare bekers, die je gratis kan ontlenen. 

 • Knokke-Heist

Knokke-Heist wil het gebruik van herbruikbare bekers zoveel mogelijk stimuleren door ondersteuning te bieden aan de lokale verenigingen in de vorm van een subsidie. De subsidie voorziet een terugbetaling van 50% van het totaalbedrag van de eindfactuur met een maximum van € 1000 (inclusief btw) per vereniging per jaar.

 • Limburg.net

De afvalintercommunale Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers ter beschikking van de verenigingen, onderwijsinstellingen, de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net.  Limburg.net beschikt over ongeveer 150.000 bekers. Voor het ontlenen en professioneel reinigen van de bekers werkt Limburg.net samen met Festicup. Limburg.net voorziet een standaard festivalbeker van 30cl (tapmaat 25cl). Indien gewenst kunnen ook andere bekers (cava, wijn, jenever, …)  gehuurd worden bij Festicup aan de tarieven van Limburg.net. 

 • MIROM Menen

Mirom Menen beschikt over 20.000 herbruikbare bekers die scholen en verenigingen van het werkingsgebied tegen een lage kostprijs kunnen huren. De industriele reiniging van de bekers zit in de huurprijs.

 • MIROM Roeselare

MIROM Roeselare beschikt over een grote voorraad bekers en we biedt verschillende soorten bekers aan (cava, wijn, bier, warme dranken, karaf,...). De eerste 150 aanvragen van herbruikbare bekers voor een evenement in 2023 krijgen nu 50% korting op de eerste twee bakken bekers van 25 cl. Verenigingen en scholen in het werkingsgebied kunnen de bekers gratis ontlenen en betalen enkel de reinigingskosten.

 • MIWA

MIWA leent bekers uit aan organisatoren van kleine en middelgrote evenementen. Per evenement kan je tot 1500 bekers ontlenen. De bekers worden industrieel gereinigd door Kringwinkel Den Azalee.  Afvalintercommunale MIWA biedt borden, soepkommen (beiden uit aardewerk) en besteksets aan. Wordt eveneens uitgeleend via Kringwinkel Den Azalee.

 • Verko

Organisatoren van events die plaatsvinden in het werkingsgebied van Verko, kunnen gratis herbruikbare bekers ontlenen. De voorraad bestaat uit 50.000 stuks. Het assortiment bestaat uit festivalbekers, geribbelde bierbekers, wijnbekers en champagnebekers. Je betaalt geen huurprijs voor de bekers. Wel zijn er kosten voor administratie, transport en reiniging achteraf. Via Verko kunnen organisatoren ook 1 kleine en 1 grote wasinstallatie huren.