Op deze pagina bundelen we interessante linken en documenten rond het vinden en (be)houden van medewerkers in de publieke zorgsector.

Vinden en (be)houden van medewerkers in de publieke zorgsector

1. Instroom van medewerkers

2. Personeel in de zorgorganisatie

3. Uitstroom van medewerkers

Recente items

Kennisitem - 28-11-2023
21.11.2023 KB wijz. diverse bepalingen met betrekking tot de Work Life Balance als omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20.06.2019 betr. het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorg
# Personeel, Personeel, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 27-11-2023
19.11.2023 KB wijz. KB 02.10.1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, het KB 15.01.2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt en het KB 25.10.2013 betr. de geldelijke lo
# Personeel, Personeel, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 28-11-2023
13.11.2023 Wet wijz. de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 betr. de verzwaarde risico’s
# Personeel, Personeel, Bestuur Lees meer
Kennisitem - 13-11-2023
10.11.2023 Instructie RSZ - 2023/3 - Verrekening vertrekvakantiegeld
# Personeel, Personeel, Bestuur Lees meer