Een aantal volksvertegenwoordigers van de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement (Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester en Elke Wouters) dienden op 1 februari 2019 een voorstel van decreet in houdende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, zoals sport- en jeugdinitiatieven, cultuuractiviteiten, deeltijds kunstonderwijs enz.

Dit decreet legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten bij het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur voert de regie over de buitenschoolse opvang en krijgt daarvoor - via het Vlaams Gemeentefonds - middelen op basis van algemene parameters als aantal kinderen woonachtig en schoollopend in de gemeente. Er is voor de gemeenten daarnaast ook nog een subsidie voor het aanbod kleuteropvang met kwaliteitslabel.

Het decreet zal uiterlijk in werking treden op 1 januari 2021. Diverse uitvoeringsbesluiten moeten het decreet verder vorm geven.

Recente items

Buitenslapen - Cahierreeks Kinderopvang 1
Kennisitem - 15-06-2022
Buitenslapen - Cahierreeks Kinderopvang
# Jeugd, Regie buitenschoolse opvang en activiteiten, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Brede school 2
Kennisitem - 21-04-2022
Brede school
# Samenleven in diversiteit: goede praktijken, Diversiteit, Jeugd, Sport, Cultuur, Regie buitenschoolse opvang en activiteiten, Vitale samenwerking kinderopvang, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer
Samenwerking met onderwijs, sport en cultuur in Anzegem 3
Kennisitem - 22-06-2022
Samenwerking met onderwijs, sport en cultuur in Anzegem
# Regie buitenschoolse opvang en activiteiten, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer