Lerend Netwerk: Studio Samenleven

Een lerend netwerk over inclusieve communicatie 

Samenleven in diversiteit vormt een grote uitdaging voor de Vlaamse steden en gemeenten. De samenleving is superdivers geworden en dit heeft directe gevolgen voor het lokale niveau. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente is het belangrijk om te weten hoe je de diverse groepen in jouw stad of bestuur bereikt en hoe je het best met hen kan communiceren. Daarvoor kan je terecht in ons Lerend Netwerk Inclusieve Communicatie. Dit netwerk is er voor iedereen: medewerkers communicatie, diversiteit, cultuur, jeugd, personeel, zorg, sociale diensten, welzijn, veiligheid, participatie... Ook mandatarissen mogen aansluiten. Het doel van dit netwerk is om lokale beleidsplannen en -acties over inclusieve communicatie en correcte beeldvorming te verbeteren door uitwisseling, onderling en met experts. De focus van dit netwerk ligt op etnisch-culturele diversiteit, maar andere vormen van diversiteit komen ook aan bod.

We komen om de drie maanden samen (online of fysiek) om kennis en gedachten uit te wisselen. De deelnemers kunnen de thema’s zelf aandragen: storytelling, niet-stereotiepe beelden, toegankelijke communicatie, campagnes over een correcte beeldvorming over diversiteit, informele netwerken... De bijeenkomsten worden aangevuld met een online kennisgroep.  

De volgende samenkomst gaat over de taalwetgeving en taalwetwijzer en wordt gegeven door de collega’s van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het gaat door op 9 juni om 14u.

Schrijf je in bij Solana.Onzia@vvsg.be. Per vergadering kan je andere collega's (communicatie, diversiteit, jeugd...) laten aansluiten, maar schrijf wel alle geïnteresseerden in voor de online kennisgroep. Geef zeker mee welke onderwerpen je nog aanspreken om over bij te leren of om zelf kennis over uit te delen!

Op zoek naar meer informatie? Bekijk dan zeker eens ons vormingsaanbod en onze Praktijkenbank Samenleven in Diversiteit.

 

Praktijk informatie

Praktijkenbank Samenleven in Diversiteit

# Samenleving, gezin & welzijn

Lees meer