IncluCities (Europees project)               

Steden, groot en klein, in heel Europa zijn de laatste decennia sterk veranderd door migratie.

Veel steden en gemeenten staan voor de uitdaging om nieuwkomers te integreren in hun lokale context. De impact van migratie en de cruciale rol van lokale besturen op vlak van integratie staat vaak in schril contrast met de beperkte middelen (werking, personeel) die kleine en middelgrote steden en gemeenten hiervoor kunnen aanwenden.

Het project IncluCities wil kleine en middelgrote steden versterken op vlak van de integratie van derdelanders[1] via samenwerking tussen Europese steden. Acht steden en hun koepelorganisaties van steden en gemeenten, met uiteenlopende ervaring, kennis en expertise op vlak van een lokaal integratiebeleid, nemen deel en gaan met elkaar een mentoringtraject aan.

VVSG werkt ook in duo met de stad Mechelen als mentor van de stad Capaci (Sicilië) en de Italiaanse vereniging van steden en gemeenten, AICCRE. De VVSG zal de verworven kennis en expertise ontsluiten voor alle Vlaamse steden en gemeenten.

Het project IncluCities loopt van 2020 tot en met december 2022. Het initiatief wordt geleid door de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) en gefinancierd door het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Unie (AMIF).

[1] Een derdelander is een persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Doelstellingen

Op niveau van lokale besturen: Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen steden en hun respectievelijke koepelorganisaties van steden en gemeenten via een mentor/mentee-formule om zo de lokale integratiepraktijk te verbeteren en te versterken.

Op niveau van de koepelorganisaties van steden en gemeenten: Het versterken van hun rol als sleutelactor in de coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus en als kennismakelaar van de eigen leden. Het is aan de koepelorganisaties om de opgedane kennis en expertise op te schalen en verder te ontsluiten.

EU-Nieuws over integratiebeleid

Recente items

Studiedag 15 december 2022: 'Buddy's voor inclusieve steden en gemeenten: lessen uit lokale & Europese projecten' 1
Kennisitem - 20-06-2023
Studiedag 15 december 2022: 'Buddy's voor inclusieve steden en gemeenten: lessen uit lokale & Europese projecten'
# Europees project: IncluCities, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
'Buddies per città inclusive: lezioni da progetti locali ed europei' - Giornata di ispirazione 15 dicembre 2
Kennisitem - 20-06-2023
'Buddies per città inclusive: lezioni da progetti locali ed europei' - Giornata di ispirazione 15 dicembre
# Europees project: IncluCities, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
'Buddies for inclusive cities and municipalities: lessons from local projects' - Inspiration day 15 december 3
Kennisitem - 20-06-2023
'Buddies for inclusive cities and municipalities: lessons from local projects' - Inspiration day 15 december
# Europees project: IncluCities, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
'Buddy's voor inclusieve steden en gemeenten: lessen uit lokale & Europese projecten' - Inspiratiedag 15 december 4
Kennisitem - 20-06-2023
'Buddy's voor inclusieve steden en gemeenten: lessen uit lokale & Europese projecten' - Inspiratiedag 15 december
# Europees project: IncluCities, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer