Om je als lokaal bestuur te ondersteunen in het realiseren van deze nieuwe opdracht ontwikkelt en bundelt de VVSG momenteel een aantal instrumenten. Vanaf september kan je hier de eerste instrumenten terugvinden.

 

Presentatie Decreet

Deze presentatie kan je gebruiken om het nieuwe “Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten” voor te stellen aan de partners van het Lokaal Overleg Kinderopvang, managementteam of andere betrokkenen. De presentatie geeft je ook handvaten om aan de slag te gaan met het decreet en erover te reflecteren.

Praktisch: Met deze presentatie kan je flexibel omgaan. Afhankelijk van de beschikbare tijd, de doelgroep of de vooropgestelde doelstelling kan je kiezen voor een korte, een lange of een extralange presentatie.

 

Deze presentatie kan je gebruiken om het nieuwe “Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten” voor te stellen aan de kinderbegeleiders van je kinderopvang, mentoren van het speelplein, …


Praktisch: Met deze presentatie kan je flexibel omgaan. Afhankelijk van de beschikbare tijd, de doelgroep of de vooropgestelde doelstelling kan je kiezen uit één of meerdere voorgestelde methodieken.
 

Bekijk hier de webinars:

Download hier de presentaties: