Het Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten, werd bekrachtigd door de Vlaamse regering op 3 mei 2019 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2019. 

Het decreet zal in werking treden op 1 januari 2021. Diverse uitvoeringsbesluiten moeten het decreet verder vorm geven.

2 uitvoeringsbesluiten zijn ondertussen definitief goedgekeurd. 

Uitvoeringsbesluiten

  • Besluit Vlaamse regering lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten

De Vlaamse Regering keurde op 16 oktober 2020 definitief het besluit over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten goed. 

Lees de tekst van het besluit en de bijhorende nota hier: 

besluit: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F8841360379AD000800017A

nota: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F8841280379AD0008000179  

Lees de verklarende nota bij de principiële goedgekeurde versie van 10 juli 2020 hier: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F073E90FA87E000080006F2 

 

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een kwaliteitslabel aan organisatoren van kleuteropvang

De Vlaamse Regering keurde op 16 oktober 2020 definitief het besluit over kleuteropvang met kwaliteitslabel goed.
Kinderen op kleuterleeftijd hebben een grotere behoefte aan een ‘veilig nest’, zorg en begeleiding, dan kinderen in het lager en secundair onderwijs. Dat rechtvaardigt dat het agentschap Opgroeien een kwaliteitslabel kan toekennen voor de opvang van kleuters op structurele basis. Daarbij moeten organisatoren voldoen aan kwaliteitsvoorwaarden. Dit kwaliteitslabel is niet rechtstreeks gekoppeld aan subsidiëring. Wel bepaalt het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten dat de Vlaamse Regering aan de lokale besturen een subsidie zal toekennen, die bij voorrang wordt besteed aan het aanbod van kleuteropvang met een kwaliteitslabel. Dit maakt voorwerp uit van latere regelgeving.   

Lees de tekst van het besluit en de bijhorende nota hier

Lees de verklarende nota bij de principiële goedgekeurde versie van 17 juli 2020 hier: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5F11D1C3FA87E00008000D13

In 2021 volgt nog een vervolgbesluit over financiering en subsidies. Deze informatie is noodzakelijk voor het verder realiseren van de opdracht. Van zodra dit uitvoeringsbesluit beschikbaar is, zullen wij hierover informeren.

Wens je de reactie van VVSG op deze uitvoeringsbesluiten te lezen, bekijk dit hier:  https://www.vvsg.be/nieuws/lokaal-beleid-buitenschoolse-opvang-en-activiteiten-uitvoeringsbesluiten-bij-decreet 

 

De weg naar het decreet

lees hier