In 2008 lanceerde Europa het burgemeestersconvenant met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen werd al een tweede burgemeestersconvenant gelanceerd om gemeenten te engageren om 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030.

Het burgemeestersconvenant is een groot succes in Vlaanderen. Zo werd het burgemeestersconvenant 2020 door 231 Vlaamse gemeenten ondertekend. Wat betreft het burgemeestersconvenant 2030 merken we dat nog meer lokale besturen zich engageren. Uit een recente update blijkt dat reeds 293 gemeenten, goed voor 98%, het burgemeestersconvenant ondertekenden.

 

Hieronder vind je een interactieve kaart waarop je kan zien welke gemeenten het burgemeestersconvenant reeds hebben ondertekend. Heeft jouw gemeente het burgemeestersconvenant 2030 wel ondertekend, maar werd dit niet opgenomen in het overzicht? Neem dan contact op met anneleen.tilburgh@vvsg.be dan passen we dit aan.