Ambtenarenpensioen

Pensioendossier lokale besturen: ben je nog mee?

​De invoering van een gemengd pensioen, de vervroegde facturatie van de responsabiliseringsbijdrage, een extra financieringsbron voor de lokale overheidspensioenen: het zijn slechts enkele van de recente wijzigingen aan het lokale pensioenstelsel. Een overzicht van de Wet van 30 maart 2018.

Verder worden vanaf 2019 de voorschotten op de responsabiliseringsbijdrage verhoogd.

Op de website van de Federale Pensioendienst vind je de meest recente brochures met alle doorgevoerde wijzigingen aan de (ambtenaren)pensioenwetgeving.

Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem?

Bijdragevoet en responsabiliseringsbijdrage 2016-2027

Met de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van de ambtenarenpensioenen (BS 3 november 2011, inforum nr. 260172) betaalt een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers en, in voorkomend geval, een responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage (voor de eventuele korting) die het bestuur voor dat jaar betaalt.

Sinds 2016 bedraagt de basisbijdragevoet voor alle lokale besturen 41,5% (inclusief 7,5% persoonlijke bijdrage).​ Vanaf 2022 stijgt die naar 43%, in 2023 naar 44% en vanaf 2024 naar 45%. Zie het overzicht van de basisbijdragevoeten pensioenen sinds 2016 met de juridische basis (en zie het samenvattend overzicht hieronder).

Overzicht basisbijdragevoeten pensioenen sinds 2018

Besturen ex-pool 1

Besturen
ex-pool 2

Besturen
ex-pool 3 en 4

Lokale
politiezones

Hulpverlenings-
zones

Jaartal

Basisbijdragevoet
Voor korting

Basisbijdragevoet
Na korting

Basisbijdragevoet

Basisbijdragevoet

Basisbijdragevoet

Basisbijdragevoet

​2018

41,5%

38,5

41,5%​

41,5%​

41,5%​

41,5%​

​2019

​41,5%

38,5%

​41,5%

41,5%​

​41,5%

​41,5%

​2020

41,5%​

38,5%

​41,5%

41,5%​

41,5%​

41,5%​

​2021

41,5%

38,5%

​41,5%

41,5%​

​41,5%

41,5%​

​2022

43%​

​40%

43%​

43%​

43%​

​43%

​2023

44%

​41%

​44%

​44%

​44%

44%​

​2024

45%

​42%

​45%

​45%

​45%

45%​

​2025

45%

​?

​45%

​45%

​45%

45%​

​2026

45%

​?

​45%

​45%

​45%

45%​

​2027

45%

​?

​45%

​45%

​45%

45%​

In de praktijk wordt de basisbijdragevoet van "de besturen van ex-pool 1" - dit zijn de lokale besturen die van oudsher (van vòòr 1993) de financiering van hun ambtenarenpensioenen gesolidariseerd hebben en op die wijze reserves bijeen gespaard hebben - gemilderd door de inzet van reserves.  Volgens artikel 4 §2 van de wet van 24 oktober 2011 mogen deze reserves enkel besteed worden ten voordele van de werkgevers van ex-pool 1. In dat kader heeft de federale regering  beslist dat de reserves van de werkgevers van ex-pool 1 worden gebruikt om hun basisbijdragevoet van 2016 en 2017 telkens met 3,5% te milderen en in 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 en 2024 telkens met 3%. Over de inzet van de reserves van ex-pool 1 nà 2024 worden verder nog geen uitspraken gedaan.

Links