Op deze pagina verzamelen we verhalen, ideeën en projecten die de kracht van creativiteit, innovatie en doorzettingsvermogen in de zorg laten zien. We zetten bepaalde thema's in de kijker: nu is dat bijvoorbeeld intergenerationeel werken in de zorg. Je krijgt een greep uit tal van mooie voorbeelden. Wees geïnspireerd.

Ook een sterk voorbeeld? Bezorg het ons via ouderenzorg@vvsg.be.

Generaties verbinden in de zorg

Of je nu in een woonzorgcentrum woont, in een appartement of rijhuis, je maakt deel uit van een buurt, een gemeenschap. Hoe trek je dat gemeenschapsgevoel binnen in je voorziening? Hoe leg je verbindingen met de mensen uit de buurt? Hoe breng je verschillende generaties samen zodat ze elkaar verrijken?

Er zijn tal van voorbeelden: Van een blokbar in het lokaal dienstencentrum, jongeren die digitale vaardigheden aanleren aan ouderen, op kamp en vakantieopvang in het woonzorgcentrum, tot gezamenlijke woonprojecten. 

Digitalisering in zorg

Ook in de zorg kan je technologie niet meer wegdenken. Het helpt zowel mensen die zorg nodig hebben als de mensen die voor hen zorgen. Hier ontdek je allerlei goede voorbeelden van hoe technologie in de zorg echt het verschil maakt.

Op de werkvloer

Technologie zit onmiskenbaar verweven in ons dagelijks leven dus ook op de werkvloer kan technologische innovatie niet langer ontbreken. Lokale besturen investeren daarom ook steeds meer in digitalisering en moedigen medewerkers aan om zich die technologie eigen te maken.

Veiligheid versus vrijheid

Technologie en 'toezichthoudende domotica’ in de zorg, zoals slimme sensoren, leefcirkels en GPS-trackers,… kunnen zorgen voor meer maatwerk en vrijheid van de gebruiker, dat tonen al verschillende lokale besturen en openbare woonzorgvoorzieningen.

In de buurt

Lokale besturen zetten in op de digitale ondersteuning van inwoners

Vlaanderen telt 54 digibanken. Binnen een digibankwerking bundelen diverse actoren zoals lokale besturen, sociale economie-ondernemingen, opleidingsinstellingen en buurtgerichte organisaties de krachten om een efficiënte dienstverlening op te zetten. De dienstverlening voorziet in laagdrempelig en outreachend aanbod om kwetsbare burgers digitaal sterker te maken. 

Lokale dienstencentra zetten al jaren in op digitale ondersteuning van gebruikers. Zowel op vlak van toegang door gratis wifi, openbare computers, laptops of tablets en een uitleen van materiaal als op vlak van ondersteuning met individuele begeleiding, workshops, enz. Dat maakt van lokale dienstencentra dé partner bij uitstek bij e-inclusie-initiatieven.