Wat is Geïntegreerd Breed Onthaal?

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (kort GBO) is een samenwerkingsverband dat minstens het OCMW, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen omvat. Het GBO wordt gerealiseerd vanuit het Sociaal Huis, onder regie van het lokale bestuur. Het GBO kan ook in samenwerking met andere lokale besturen gerealiseerd worden.

Welke functies?

Het Geïntegreerd Breed Onthaal biedt neutrale informatie over het aanbod van lokale sociale hulp- en dienstverlening. Het GBO zal rechten verkennen en realiseren hulpvragen verhelderen en op een neutrale wijze naar de gepaste lokale sociale hulp- en dienstverlening doorverwijzen.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal moet

  • neutraal, bekend, herkenbaar en zichtbaar zijn voor de burger;
  • generalistisch werken met specialisaties binnen handbereik;
  • outreachend handelen naar kwetsbare doelgroepen;
  • in continuïteit in de hulp- en dienstverlening voorzien;
  • participatief en krachtgericht werken in de hulp- en dienstverlening.

Lokale samenwerkingsovereenkomst

Met een lokale samenwerkingsovereenkomst maak je de samenwerking met de kernactoren tastbaar. De samenwerkingsovereenkomst geeft duidelijk aan welk engagement elke kernactor opneemt en hoe wordt samengewerkt. Deze overeenkomst is aanpasbaar aan de noden van ieder lokaal samenwerkingsverband GBO.

Een lokale samenwerkingsovereenkomst is een eindpunt in een onderhandelingsproces, geen vertrekpunt. De contracterende partijen zijn minstens de kernpartners GBO, maar bij voorkeur ook de basisactoren en een deel van het achterliggend aanbod. De overeenkomst is evolutief. De overeenkomst kan lokaal worden afgesloten, maar ook bovenlokale overeenkomsten zijn mogelijk.

Handvaten om lokale gesprekken op te starten vind je in ’Aan de slag met de lokale samenwerkingsovereenkomst GBO’. Een sjabloon van partnerschapsovereenkomst kan inspiratie bieden. 

De uitwerking van deze overeenkomst past binnen de partnerschapsovereenkomst die werd opgemaakt tussen de CAW Groep, het Vlaams Intermutualistisch College en de VVSG.

 

Volg onze opleiding

Recente kennisitems

OCMW-verhaal: Verloren vader 1
Kennisitem - 18-03-2020
OCMW-verhaal: Verloren vader
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociale dienstverlening, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
OCMW-verhaal: Van ver- en wantrouwen 2
Kennisitem - 18-03-2020
OCMW-verhaal: Van ver- en wantrouwen
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociale dienstverlening, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kinderadviseur Turnhout 3
Kennisitem - 18-03-2020
Kinderadviseur Turnhout
# Armoede, Lokaal Sociaal Beleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociaal Huis/GBO, Sociale dienstverlening, OCMW-verhalen, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Welzijnshuis Waregem 4
Kennisitem - 18-03-2020
Welzijnshuis Waregem
# Lokaal Sociaal Beleid, Sociaal Huis/GBO, OCMW-verhalen, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer