Vanaf 1 april 2014 (huidige regelgeving kinderopvang), wordt een brandweerverslag bezorgd aan de Burgemeester. De Burgemeester evalueert en levert een Brandveiligheidsattest A, B of C af aan de organisator van kinderopvang. De Burgemeester heeft meldingsplicht aan Kind & Gezin als hij een C-attest aflevert aan een bestaand initiatief.

Tot 1 april 2014 (vorige regelgeving kinderopvang vanaf 1/1/2009) werd een brandweerverslag van een locatie voor kinderopvang rechtstreeks overhandigd aan de organisator van kinderopvang. Kind en Gezin beoordeelde dit verslag i.f.v. de toekenning, verlenging, intrekking van een vergunning of erkenning.

Belangrijk voor locaties buitenschoolse kinderopvang :  Voor kleuteropvang met het kwaliteitslabel wordt geen brandveiligheidsattest of brandpreventieverslag meer opgevraagd. Uiteraard blijven brandpreventiemaatregelen wel belangrijk. Brand voorkomen en gepast reageren in geval van brand zijn essentieel voor een veilige omgeving. Daarom heeft VIPA een zelfevaluatietool ontwikkeld die kan helpen bij het evalueren van de brandveiligheid van een locatie kinderopvang.

Een controle door de brandweer voor ingebruikname van een kleuteropvang met kwaliteitslabel is niet verplicht om een kwaliteitslabel te verkrijgen van het Agentschap Opgroeien.  Ook vanuit het ARAB of het KB basisnormen brandveiligheid wordt dit niet opgelegd.  Eventueel legt een lokaal politiereglement een inspectie voor gebruikname wel op voor publiek toegankelijke gebouwen.  (bron: Agentschap Opgroeien en VIPA)

Juridische informatie Regelgeving brandveiligheid kinderopvang

# Samenleving, gezin & welzijn
Lees meer

Recente items

Jouw zorgvoorziening asbestveilig maken? Oproep OVAM tot 9 augustus 1
Nieuws - 08-06-2023
Jouw zorgvoorziening asbestveilig maken? Oproep OVAM tot 9 augustus
# Milieu, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Duurzame ontwikkeling, Energie en klimaat, Afval inzamelen, Ouderenzorg, Brandveiligheid kinderopvang, Renovatie Patrimonium, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Jouw zorgvoorziening asbestveilig maken? OVAM ondersteunt! Oproep verlengd tot 29 oktober 2
Nieuws - 17-10-2022
Jouw zorgvoorziening asbestveilig maken? OVAM ondersteunt! Oproep verlengd tot 29 oktober
# Brandveiligheid kinderopvang, Milieu, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Kennisitem - 07-04-2023
Brandveiligheid kinderopvang
# Brandveiligheid kinderopvang, Kinderopvang en gezinsbeleid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Hoe lang is mijn brandweerverslag nog geldig? 4
Kennisitem - 07-04-2023
Hoe lang is mijn brandweerverslag nog geldig?
# Brandveiligheid kinderopvang, Kinderopvang en gezinsbeleid, Integrale veiligheid , Samenleving, gezin & welzijn Lees meer