Vandaag wordt de samenleving uitgedaagd door complexe problemen. Problemen waarvan de burger verwacht dat we deze ook oplossen.

Lokaal hebben we een aantal troeven, want lokaal komen alle beleidsdomeinen samen en kunnen we over deze beleidsdomeinen transversaal,  innovatief en in co-creatie nieuwe, innovatieve oplossingen uitwerken en in co-creatie werken aan nieuwe oplossingen.

Hoe kun je als Vlaamse gemeente de complexe uitdagingen van samenleven in diversiteit managen? Door een duidelijke visie, strategie en de nodige ondersteuning in te zetten.

De VVSG schuift daarom ook “samenleven in diversiteit” naar voren als één van de negen grote maatschappelijke uitdagingen. Zowel in de grote steden en gekende migratiegemeenten als in de kleinere gemeenten is superdiversiteit een feit. Dat blijkt uit de gemeentelijke rapporten uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) van 2020.  Als lokaal bestuur is het belangrijk om hiervoor oog te hebben, om uitdagingen te detecteren, prioriteiten te bepalen en een inclusieve aanpak te stimuleren.

Nood aan inspiratie voor zelf een lokaal integratiebeleid op te stellen? Klik dan zeker door naar deze handleiding.

 

Praktijk informatie

Praktijkenbank Samenleven in Diversiteit

# Samenleving, gezin & welzijn

Lees meer

Nuttige links

Recente items

Diversiteit en gelijke kansen op de lokale beleidsagenda 1
Nieuws - 21-02-2024
Diversiteit en gelijke kansen op de lokale beleidsagenda
# Vreemdelingen, Gelijke kansen, Inburgering, Integratiebeleid, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Turboplan inburgering: in samenwerking met lokale besturen? 2
Nieuws - 05-10-2023
Turboplan inburgering: in samenwerking met lokale besturen?
# Tijdelijke Werkervaring , Wijk-werken, Werk, Inburgering, Taalbeleid, Integratiebeleid, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Voelen mensen met een beperking zich thuis in jouw stad of gemeente? 3
Nieuws - 14-09-2023
Voelen mensen met een beperking zich thuis in jouw stad of gemeente?
# Diversiteit, Integratiebeleid, Vermaatschappelijking, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Inschrijvingsgeld NT2 enkel voor verplichte inburgeraars is discriminerend 4
Nieuws - 17-08-2023
Inschrijvingsgeld NT2 enkel voor verplichte inburgeraars is discriminerend
# Diversiteit, Inburgering, Integratiebeleid, Gelijke kansen, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer