Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de POD Maatschappelijke Integratie biedt Solentra gratis opleidingen aan medewerkers van OCMW’s in Vlaanderen en diensten, organisaties en vrijwilligers die formeel samenwerken met OCMW’s.

Een overzicht van het volledige aanbod in 2022 - 2023 kan je hieronder vinden.
Alle opleidingen zijn gratis en kunnen online of ter plaatse bij jullie op het OCMW georganiseerd worden olv een psycholoog van Solentra.

 

Waarom dit opleidingsaanbod?

OCMW’s zijn vaak de eerste hulpverlenende instantie waar mensen met een vluchtelingenachtergrond terechtkomen. Ze kampen vaak met verschillende psychosociale problemen en migratie- en acculturatiestress, dikwijls geënt op trauma’s die ze opliepen in hun land van herkomst, tijdens de vlucht of na aankomst. Die multiproblematiek maakt hun hulpvraag vaak complex en diffuus en maakt hen psychisch extra kwetsbaar. Daardoor lopen ze een verhoogd risico op armoede en psychische stoornissen. Dat kan een obstakel zijn voor een vlotte integratie en het vinden van werk.

Maatschappelijk werkers van OCMW’s kunnen in de begeleiding van deze mensen een belangrijke bijdrage leveren om de dreigende vicieuze cirkel van armoede en psychische stoornissen te doorbreken. Daarom zijn OCMW’s een cruciale partner voor Solentra in de preventie en vroegtijdige detectie van psychische problemen bij deze extra kwetsbare groep.

Via ons opleidingsaanbod reiken we kennis en tools aan om trauma en andere psychische problemen te herkennen en er op een gepaste manier mee om te gaan. Zo willen we OCMW-medewerkers ondersteunen om een goede werkrelatie met deze doelgroep op te bouwen en tegelijk de slaagkansen op integratie van mensen met een vluchtelingenachtergrond te bevorderen.


Voor wie?

Het opleidingsaanbod richt zich tot alle medewerkers en vrijwilligers van OCMW’s in Vlaanderen en medewerkers van organisaties of diensten die een samenwerkingsverband hebben met OCMW’s in de begeleiding van mensen met een vluchtelingenachtergrond.

 

Een overzicht van de mogelijk opleidingen: 

 

E-learning voor starters: 'Bouw vertrouwen en neem de vlucht vooruit'

Deze korte opleiding geeft je een introductie in migratie- en acculturatiegerelateerde processen, psychosociale problemen en de rol die je als maatschappelijk werker of hulpverlener kan spelen in de psychosociale begeleiding van mensen met een vluchtelingenachtergrond. De opleiding bestaat uit verschillende modules. Na elke module volgt een test om de opgedane kennis te testen. Het duurt ongeveer 4 uur om de opleiding volledig te doorlopen.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor hulpverleners die nog maar weinig of geen ervaring hebben in de begeleiding van mensen met een vluchtelingenachtergrond.

> SCHRIJF JE IN


E-learning ‘Bouw vertrouwen en neem de vlucht vooruit’ (met 4 intervisies)

In de basisopleiding krijg je een introductie in de psychosociale impact van migratie en theoretische kaders die een houvast bieden om de impact van migratie op het psychosociale beter te begrijpen. De opleiding behandelt o.m. de volgende vragen: Hoe kan je migratiegerelateerde psychosociale problemen van elkaar onderscheiden? Hoe kan je cultuursensitief omgaan met trauma, verdriet, depressie, angsten, rouw …? Hoe kan je het psychosociaal welzijn van mensen met een vluchtelingenachtergrond zo goed mogelijk ondersteunen? De opleiding bestaat uit 4 modules. Het duurt ongeveer 8 uur om de opleiding volledig te doorlopen. Na elke module volgt een intervisie in kleine groepjes.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor maatschappelijk werkers en hulpverleners die al enige ervaring hebben in de begeleiding van mensen met een vluchtelingenachtergrond maar nood hebben aan een verdiepend theoretisch kader met de nodige praktische handvaten en oefeningen die ze in de praktijk kunnen toepassen.

> MEER INFO EN INSCHRIJVEN

 

Thematische opleidingen

In thematische opleidingen zoomen we in op specifieke casussen en situaties rond een specifiek thema zoals dynamieken van gezinshereniging, niet-begeleide minderjarigen, stress & coping, trauma, professionele hulpverleners & zelfzorg.

Voor wie?

Voor OCMW-medewerkers die al enige basiskennis hebben van de psychosociale impact van migratie maar nood hebben aan meer kennis over specifieke thema’s en/of hun vaardigheden willen versterken in bepaalde situaties.

De opleidingen vinden plaats in het najaar 2022 op locatie of via webinar. De opleidingen op locatie beginnen om 9u30 en eindigen om 16u, webinars beginnen om 10u en eindigen om 15u.

Dynamieken van gezinshereniging (15/12)
Stress en coping bij cliënten met een vluchtelingenachtergrond (29/11 of 14/12)
Hulpverleners en zelfzorg (1/12 of 12/12)
Niet-begeleide minderjarigen (19/12)
 
> SCHRIJF JE IN per thema via bovenstaande linken.


Intervisies

Tijdens intervisies vertrekken we vanuit concrete praktijksituaties. We analyseren op een systematische manier verschillende aspecten van de situatie en zoeken samen naar manieren om met deze situatie om te gaan. Intervisies organiseren we in kleine groepjes, online of op locatie. We kunnen ook individuele intervisie voorzien.

Intervisie aanvragen? Neem contact op als je graag een intervisie wil organiseren: SolentraAcademy@uzbrussel.be (vermeld ‘AMIF intervisie’ in het onderwerp)

 

Community Based Consultaties (CBC)

Tijdens een community based consultatie gaan een traumapsycholoog, tolk, cliënt en maatschappelijk werker samen in gesprek. Samen zoeken ze naar een gezamenlijke probleemdefinitie en een oplossing die door alle partijen gedragen wordt.

CBC aanvragen? Neem contact op als je graag een community based consultatie wil organiseren: SolentraAcademy@uzbrussel.be (vermeld ‘AMIF CBC’ in het onderwerp)

 

Helpdesk voor hulpverleners

Heb je een specifieke vraag over een casus die je wil bespreken met een van onze psychologen? Dan kan je op weekdagen op onze gratis helpdesk terecht. Stel nu je vraag! 


 
Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar SolentraAcademy@uzbrussel.be
Vermeld in je onderwerp “AMIF-opleidingen”. We helpen je graag verder!

 

Opleidingssessies

29 nov '22
01 dec '22
12 dec '22
14 dec '22
15 dec '22
19 dec '22