toeleiders_1.jpg
Provider image

Toeleiders in diversiteit zijn brugfiguren. Voor mensen die nieuw zijn, en de Nederlandse taal nog niet helemaal kennen, is het soms moeilijk om de weg te vinden in een nieuwe stad met bijhorende wetten, rechten, plichten en administratie, en om te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen.

Categorie

Onthaalbeleid

Doelen

 • Drempels verlagen en toegang verzekeren tot hulp- en dienstverlening
 • Toeleiden naar bestaand aanbod diensten en organisaties in de stad
 • Signalen en noden verzamelen voor het beleid, hiaten in het aanbod in kaart brengen en zo de dienstverlening toegankelijker maken
 • Zelfredzaamheid verhogen

Doelgroep

(Niet-Nederlandstalige) nieuwkomers

 

Beschrijving

Toeleiders staan in direct contact met mensen. Nieuwkomers met vragen komen bij hen langs, en als eerste stap verhelderen toeleiders hun vraag. Het kan om een moeilijke brief gaan waar meer duiding over wordt gegeven maar evengoed om een aanbod vrije tijd waar drempels ervaren worden. Toeleiders tonen vervolgens de weg, zowel online als offline, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties die een antwoord kunnen geven. Ze informeren en motiveren en leiden toe naar hulp- en dienstverlening, scholen, loketten, projecten, (vrijetijds)organisaties en andere partners en brugfiguren in de stad.

Alle (hulp)vragen en doorverwijzingen die de toeleiders krijgen en verrichten worden bijgehouden in een databank. Deze wordt niet alleen gebruikt om een goed zicht te krijgen op de werking maar ook om de dienst- en hulpverlening en lokale voorzieningen beter af te stemmen op de noden, vragen en knelpunten die nieuw- en oudkomers ervaren in de stad. Dit moet ervoor zorgen dat deze diensten en organisaties toegankelijker worden. Aangezien de hulpvragen per thema/domein worden bijgehouden, biedt deze databank een onmiskenbaar instrument om (horizontale) beleidsvoering te doen. De geregistreerde hulpvragen zijn immers een rechtstreekse vinger aan de pols van de zaken waar de meest kwetsbare burgers van de stad mee (kunnen) worden geconfronteerd.

Succesfactoren

 • Proactieve aanpak: mensen meteen opvangen bij aankomst.
 • Outreachende en laagdrempelige aanpak (samen op stap gaan, WhatsApp, ...)
 • Een goede afstemming binnen de stad en haar diensten en organisaties.
 • Samenwerking met veel partners, zoals bijvoorbeeld de leraren maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering.
 • Meertalige en cultuursensitieve toeleiders zijn een troef. 
 • De ervaring die de toeleiders zelf hebben als voormalige nieuwkomers zorgt voor vertrouwen en wederzijds begrip, en een betere ondersteuning. 
 • De mogelijkheid tot effectief, fysiek meestappen naar een dienst om te komen tot een oplossing. 
 • Een centrale locatie in het administratieve hart van de stad waar direct contact mogelijk is met de belangrijkste loketten.

Uitdagingen

 • Het afgrenzen binnen het takenaanbod, is een uitdaging. Door de vele noden bij nieuwkomers worden toeleiders in de rol van hulpverlener geduwd. Wat is de grens tubeslis je mee te stappen naar een dienst en wanneer kan je de klant stimuleren om het zelf te doen? Het project is sterk gericht op het verzelfstandigen van mensen. 
 • Nieuwkomers met een moedertaal die de toeleiders niet spreken vinden moeilijker de weg.
 • Het is belangrijk om de dunne grens tot inzet sociaal tolk te bewaken. De taak van de toeleiders is niet om te tolken voor een dienst maar om bruggen te bouwen tot de bestaande hulp- en dienstverlening.
 • Er is weinig tijd om te werken aan netwerking en participatie, door de vele andere, praktische noden. Toeleiders in diversiteit kunnen ook slechts ‘onrechtstreeks’ invloed uitoefenen op het vergroten van het sociale netwerk van inburgeraars, door mensen gericht door te verwijzen naar andere diensten, organisaties of initiatieven.

Deze praktijk in

Brugge

 • Toeleiders in Diversiteit
 • De twee halftijdse toeleiders werken vanuit het Huis van de Bruggeling. Ze spreken naast Nederlands, Frans en Engels respectievelijk ook Arabisch, Marokkaans, Spaans, Swahili, Kiga, Nyankole, Kinyarwanda, Kirundi, Luganda en Bantoe talen.
 • Contact: Diversiteitsdienst (tom.feys@brugge.be / toeleiders@brugge.be)
 • Partners: Agentschap Integratie en Inburgering

Dilbeek

 • In Dilbeek houden meertalige toeleiders een gesprek met nieuwkomers en registreren ze alle relevante informatie. Nieuwkomers kunnen zich via een contactformulier bij het loket burgerzaken inschrijven.
 • Contact: sofie.deleu@dilbeek.be
 • Partners: Pin vzw

Harelbeke & Kuurne

Kortrijk

 • In Kortrijk werken twee toeleiders in diversiteit. Samen spreken zij Tsjetsjeens, Ingush, Frans, Engels, Marokkaans, Arabisch, Nederlands en Russisch.

 • Partner: vzw Effect

Ninove

 • De Ninoofse toeleiders zijn inhouse ervaringsdeskundigen
 • Contact: integratie@ninove.be 

Roeselare

Vilvoorde

 • Toeleiders in diversiteit geven elke nieuwe inwoner in de stad een intake gesprek en warm welkom. Op basis van dit gesprek zijn er vraaggestuurde toeleidingen mogelijk. Daarnaast is de analyse van de instroom en de toeleidingen ook een instrument voor de stad om het aanbod en de dienstverlening inclusiever te maken.
 • Website
 • Partners: Pin vzw (ondersteunt ook de werking van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI))

Beleidsdomeinen

 • Taalbeleid
 • Burgerzaken

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.