Het lokaal bestuur krijgt een uitgebreide rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang.
Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie  

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

De regelgeving voorzag vroeger al dat een organisator een advies moest vragen aan het lokaal bestuur over de vergunningsaanvraag voor een kinderopvanglocatie. De adviesrol wordt nu versterkt. Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over de opportuniteit van de opvang en dat dit advies bij een aanvraag vergunning moet toegevoegd worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Aan de slag met deze adviesrol?

Deze nota 'Opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij vergunning' is een handleiding voor al wie aan de slag wil met een kwaliteitsvol advies voor (startende) ondernemers kinderopvang.

Hieronder vind je ook een webinar met informatie over het opportuniteitsadvies: wat is het? Hoe kom je tot een kwaliteitsvol opportuniteitsadvies en wat betekent dit voor de vergunning van een organisator?
Raadpleeg zeker ook de pagina met inspirerende praktijken en de pagina met de FAQ en nuttige andere informatie.