Het lokaal bestuur krijgt een belangrijkere rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang. Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie  

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

De regelgeving voorzag vroeger al dat een organisator een advies moest vragen aan het lokaal bestuur over de vergunningsaanvraag voor een kinderopvanglocatie. De adviesrol wordt nu versterkt. Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over de opportuniteit van de opvang en dat dit advies bij een aanvraag vergunning moet toegevoegd worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Aan de slag met deze adviesrol?

Het initiatief Sterk Gezien maakte deze webinar (zie hieronder) met informatie over het opportuniteitsadvies: wat is het? Hoe kom je tot een kwaliteitsvol opportuniteitsadvies en wat betekent dit voor de vergunning van een organisator?

Deze nota 'Opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij vergunning' is een handleiding voor al wie aan de slag wil met een kwaliteitsvol advies voor (startende) ondernemers kinderopvang.
 

Overlegtafels Opportuniteitsadvies

Uitwisselen met collega's van andere lokale besturen over deze adviesrol voor het lokaal bestuur? Denk en doe mee op onze overlegtafels op 13 en 14 oktober 2021.

Nuttige links:

Wil je werk maken van een uitgebreide omgevingsanalyse, dan kan dit document je helpen.

Ga aan de slag met de cijfers om de nood aan kinderopvang in kaart te brengen: een handleiding.

De webinar â€˜De rol van lokale besturen in het kinderopvanglandschap’ is een algemene inleiding voor lokale besturen over kinderopvang: hoe wordt kinderopvang georganiseerd? Wat is de functie van kinderopvang? Wat met kinderopvang in mijn gemeente?