Openbare verlichting is in volle evolutie en is een essentieel hulpmiddel voor mobiliteit, economie, cultuur en sociale samenhang in onze kernen en daarbuiten. 

Door de energiecrisis en stijgende elektriciteitsprijs gingen heel wat besturen over tot het doven van openbare verlichting. Een significante maatregel, want openbare verlichting is in een gemiddelde gemeente immers goed voor ongeveer de helft van al het publieke elektriciteitsverbruik. 

De vraag stelt zich nu hoe vanuit deze crisismaatregel een duurzame sprong kan worden gemaakt, met de domeinen sociaal, economisch én ecologisch in juiste balans.

Hieronder een aantal mogelijkheden om als lokaal bestuur je te informeren, laten inspireren of actief deel te nemen aan het VVSG-Fluvius Kennisnetwerk Openbare verlichting. 

 

Lees de LUCI (Lighting Urban Community International) verklaring "de toekomst van openbare verlichting"

  • Deze internationale verklaring is opgebouwd uit 7 kerndoelstellingen en werd naar het Nederlands vertaald
  • Bovendien vulden we deze aan met voorbeelden van Vlaamse lokale besturen die deze 7 kerndoelstellingen nog concreter maken en aantonen hoe er in Vlaanderen rond wordt gewerkt.   
  • Je kan via deze link de vertaling binnenhalenn de bijlage met Vlaamse praktijken volgt later. 

 

(Her)bekijk het webinar van 13/10 "duurzame energie-efficiënte openbare verlichting" . 

 

Wat met (on)veiligheid en aansprakelijkheid bij dimmen of doven van straatverlichting?

Sommige gemeenten hebben koudwatervrees voor het dimmen of doven van de straatverlichting vanuit een onzekerheid welk effect dit heeft op de veiligheid, en wat dit betekent voor hun aansprakelijkheid bij een ongeval. 

Studies wijzen uit dat er wel degelijk een verschil is of kan zijn tussen nooit verlichten en wel verlichten. Maar niet bij dimmen of enkel ’s nachts doven van de straatverlichting. Dan blijkt er geen effect op de verkeersveiligheid of op de criminaliteit.

De aansprakelijkheid is een zeer genuanceerd verhaal. Er zijn ons geen uitspraken bekend waarbij (alleen) de straatverlichting aanleiding was om een gemeente (mee) aansprakelijk te stellen voor een ongeval.

 

Raadpleeg ook deze VVSG pagina's

  • Openbare werken en wegenbeheer met daarin een aantal relevante thema’s en publicaties om gepast te verlichten.  De inrichtingsprincipes wegencategorisatie en de doorlink naar de publicatie met nieuwe “Inrichtingsprincipes lokaal net”.  Zie o.a. basiselementen (waaronder verlichting) in de overzichtstabellen “ontsluitingswegen”,  erftoegangswegen. 
  • Hoe fietsinfrastructuur algemeen, maar zeker bij het niet verlichten, in te richten voor veilige fietsverbindingen op de website van onze Fietsberaad collega's.

 

Volg het Kennisnetwerk Openbare Verlichting 

  • De voorbije werkingsjaren werd er gewerkt rond jaarthema's zoals : energie-efficiënte openbare verlichting, (impact op) biodiversiteit en beleidsvorming 
  • Interesse om de vergaderingen fysiek / online te volgen ? stuur een mail naar Patrick Dellaert en Kris Moonen
  • Neem ook de presentaties, verslagen of studies van de voorbije bijeenkomsten van dit kennisnetwerk nog eens door via deze online kennisgroep openbare verlichting  (inloggen via jouw email van lokaal bestuur, eventueel na korte registratie rechtsbovenaan het scherm).