2021Lokaal12 - Versoepelen sollicitatieprocedures.png
Provider image

Tussen de beslissing om een vacature uit te schrijven en het moment dat de nieuwe medewerker in dienst treedt liggen vele weken. De procedure is intensief en vraagt veel inspanningen van een lokaal bestuur. Met drie eenvoudige ingrepen kan ze soepeler en sneller verlopen.

1.
Leg de beslissingsbevoegdheid over de individuele aanwerving zo laag mogelijk. Dat wil zeggen dat niet het schepencollege of het vast bureau de aanstellende overheid is, maar de algemeen directeur of zelfs een andere leidinggevende. art. 57 derde lid en art. 85 derde lid Decreet Lokaal Bestuur

 

2. 
Overweeg om de bevoegdheid over de rechtspositieregeling en andere personeelsreglementen te delegeren naar het college of het vast bureau. art. 41 tweede lid, 2° en art. 78 tweede lid, 3° Decreet Lokaal Bestuur

 

3. 
Haal bepalingen over werving en selectie zoveel mogelijk uit de lokale rechtspositieregeling. Zo heeft de aanstellende overheid meer ruimte om de geschiktste sollicitatieprocedure te kiezen, op maat van de openstaande functie. Concreet betekent dit dat de omschrijvingen in de rechtspositieregeling van wervingskanalen, termijnen voor kandidaatstelling, selectietechnieken, samenstelling van de selectiejury vrij algemeen geformuleerd worden. Eigenlijk moet de aanstellende overheid in het verloop van de hele sollicitatieperiode maar drie keer samenkomen: bij het vacant verklaren van de functie, bij het vastleggen van de kandidaten die toegelaten worden tot de selectieprocedure en bij het aanstellen van de geselecteerde kandidaat. Alle andere stappen kunnen door de algemeen directeur, de personeelsdienst en de selectiejury worden gezet.
 

 

Steeds meer lokale besturen zijn zich bewust van de mogelijkheden die deze drie ingrepen bieden. Ook op andere vlakken zoeken gemeenten naar vernieuwing van de sollicitatieaanpak. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van generiekere functieprofielen, zodat medewerkers vlot(ter) inzetbaar worden volgens de behoeften van de dienst. Of ze kiezen voor een slimme werfreserve. Na een niet-vergelijkende selectie leggen ze pools aan voor een algemene functie, zoals ‘medewerker op B-niveau’. Komt er een functie beschikbaar, dan organiseren ze een tweede, gerichte selectie onder de kandidaten van de pool. —

 

Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal
Voor Lokaal 12 | 2021

 

De volledige tekst ‘Suggesties voor soepelere sollicitatieprocedures’ met voorbeelden van formuleringen in de rechtspositieregeling vind je via vvsg.be/werving Let wel: de pagina is enkel toegankelijk voor VVSG-leden. Werk je voor een lokaal bestuur en heb je nog geen gebruikersprofiel, registreer je dan gratis via vvsg.be/authenticatie/registreren