Untitled design - 2020-12-09T184237.566.png
Provider image

Welke stappen moet je als gemeente ondernemen wanneer een verloren voorwerp wordt aangeboden? We lijsten de vereiste aanpak en bijhorende regels op.

Wat moet de vinder doen?

Stel: je maakt een wandeling en vindt een portefeuille of een ander kostbaar iets. Wat dan? Een wet uit 1975 verplicht de vinder om verloren voorwerpen zo snel mogelijk af te geven bij het gemeentebestuur, liefst dat van de gemeente waar het voorwerp gevonden wordt. 

Dat hoeft niet noodzakelijk bij het onthaal in het gemeentehuis te zijn, het kan ook op het politiekantoor. Deze verplichting geldt niet voor goederen die de eigenaar buiten de woning heeft geplaatst om te worden opgehaald of op een vuilnisbelt zijn geworpen. Logisch, omdat de eigenaar hiermee ook te kennen geeft ze niet meer te willen houden. 

Wat moet de gemeente doen?

Wanneer een voorwerp bij de gemeente wordt aangeboden, moet ze het voorwerp opnemen in een register. Levert een vinder het voorwerp in bij een andere gemeente dan waar het gevonden werd, dan laat de eerste gemeente dit zo snel mogelijk aan de andere gemeente weten. Laatstgenoemde neemt dit op in haar register. Wie er belang bij heeft, bijvoorbeeld iemand die een voorwerp verloren heeft, kan het register inkijken.

De gemeente moet de goederen ook bewaren en dit gedurende 6 maanden. Als het gaat om goederen die snel bederven of schadelijk zijn voor de openbare hygiƫne, gezondheid of veiligheid, dan kan de gemeente sneller ingrijpen. Fietsen moeten maar 3 maanden bijgehouden worden. Ondertussen doet de gemeente de nodige inspanningen om de eigenaar te bereiken. Indien de eigenaar gekend is, brengt de gemeente hem of haar op de hoogte per brief. Tal van gemeenten doen ook inspanningen om rechtmatige eigenaars via sociale media te bereiken.

Wat na de bewaringstermijn? Als de goederen dan niet zijn opgehaald, wordt de gemeente er eigenaar van en kan ze er dus vrij over beschikken. Zo organiseren steden vaak een openbare verkoop van de gevonden fietsen of brengen ze nog bruikbare zaken naar de kringloopwinkel. 

 Hoe de gemeente zich verder concreet organiseert, bepaalt iedere gemeente zelf. Dat is ook goed, de stedelijke context is immers anders dan die in een kleine gemeente.