Korte uitleg

Fluvius ontstond op 1 juli 2018. Ons bedrijf werd geboren uit de fusie van Eandis en Infrax. Deze twee Vlaamse werkmaatschappijen waren elk actief in een deel van Vlaanderen. Fluvius bundelt de unieke sterktes van Eandis en Infrax.

Fluvius is de overkoepelende naam voor 11 Vlaamse opdrachthoudende verenigingen (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), waarvoor Fluvius System Operator de werkmaatschappij is.
Deze 11 opdrachthoudende verenigingen zijn 100% eigenaar van Fluvius: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas.

Fluvius is actief in alle 300 Vlaamse gemeenten. De 11 opdrachthoudende verenigingen zijn, op hun beurt, 100% publiek eigendom van alle 300 Vlaamse steden en gemeenten.

 

Met onze 5.330 medewerkers bieden we toekomstgerichte netwerkoplossingen voor elektriciteit, aardgas, warmte, openbare verlichting, telecom en riolering. Bovendien ondersteunen we de lokale besturen, hun inwoners en de Vlaamse overheid bij de realisatie van de klimaatdoelstellingen, in de strijd tegen energiearmoede en met het onafhankelijk beheer van energiedata. Fluvius beheert een brede waaier aan nutsvoorzieningen (‘multi-utility’) en is actief op vlak van elektriciteit, aardgas, telecom, warmte, riolering en openbare verlichting.

 

Fluvius heeft 3.500.000 klanten aangesloten op het elektriciteitsnet en 2.200.000 klanten aangesloten op het aardgasnet. Voor elke specifieke klantengroep is een aangepaste REG-ondersteuning beschikbaar, ondermeer door energie-scans, energie-boekhouding, slim asset-beheer en desgevallend REG-premies.

Contactgegevens 

  • Website: www.fluvius.be 
  • Contactpersoon: Patrick Dellaert
  • e-mail: patrick.dellaert@fluvius.be

Aanbod ondersteuner LEKP

Vereniging Vlaamse Pronvicies zet zich in voor de ondersteuning van:

Werf 2 "verrijk je wijk": energiebesparende renovatie en coöperatieve energieprojecten

  • Ondersteuning opstart energiegemeenschappen of projecten rond energiedelen

Werf 4 “Water is het nieuwe goud”: ontharding een opvang- en infiltratiecapaciteit

  • Doelstelling: per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen door hergebruik of infiltratie)

Concreet voorziet Fluvius volgende ondersteuning : 

  • Het organiseren van een kennisuitwisseling of training of netwerking of matchmaking over alle aspecten met betrekking tot energievoorziening ten behoeve van het het in uitvoering brengen van de energietransitie voor en met lokale besturen
  • Het ter beschikking stellen van begeleiding van de lokale besturen inzake alle aspecten met betrekking tot toekomstgerichte netwerkinfrastructuur, begeleiding en ondersteuning rond energiezorgplannen, ondersteuning via de E-lyse-tool, … Algemeen samenvattend bieden we een brede begeleiding aan bij het verduurzamen van het gebouwenpatrimonium van de lokale besturen. Hierbij is ook onder meer de ondersteuning inbegrepen van de lokale besturen bij het realiseren van de verledding van de openbare verlichting.
  • Het afsluiten van een raamovereenkomst voor deelnemende gemeentes betreffende ondersteunende energiediensten.