Voor leden van het BCSD gelden grotendeels dezelfde principes als voor OCMW-raadsleden, met een paar nuances. Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld door de OCMW-raad, met als maximum het bedrag van het presentiegeld voor de gemeenteraadszittingen. Is er niks bepaald door de OCMW-raad, dan is dat hetzelfde bedrag dat geldt voor de gemeenteraadszittingen.

De gemeenteraad stelt dus het bedrag van de presentiegelden vast voor de raadszittingen, maar dat kan enkel binnen bepaalde grenzen. Deze presentiegelden moeten sinds 1 januari 2023 tussen 59,45 euro en 260,05 euro liggen. Deze minima en maxima worden bij elke overschrijding van de spilindex aangepast. Het Agentschap Binnenlands bestuur publiceert telkens de nieuwe bedragen. De raad kan ook bepalen dat de bedragen geïndexeerd worden. Is er niks bepaald, dan worden ze niet automatisch geïndexeerd.

Wil men een presentiegeld toekennen voor andere interne vergaderingen waar leden van het BCSD mogelijk verwacht worden vanuit hun functie, dan moeten die vergaderingen en het toegekende bedrag daarvoor opgenomen worden in het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad. Zo kan de OCMW-raad een presentiegeld toekennen voor vergaderingen van de subcomités of voor vergaderingen van de deontologische commissie.

Als BCSD-lid ontvang je enkel een presentiegeld als je effectief op de vergadering aanwezig was. Enkel het aanwezigheidsregister tekenen en dan vertrekken is dus niet voldoende om een presentiegeld te krijgen. In het huishoudelijk reglement kan de OCMW-raad bepalen onder welke voorwaarden een BCSD-lid dat voortijdig de vergadering verlaat tóch presentiegeld kan krijgen. Daarnaast kan de raad ook bepalen dat er een presentiegeld wordt toegekend voor de vergaderingen waarvoor het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, maar waarvoor de BCSD-leden, als het bereikt was, wel presentiegeld zouden genieten. Ook kan via het huishoudelijk reglement in een presentiegeld voorzien worden voor vergaderingen die voortgezet worden op een andere dag, bv. omdat de vergadering langer uitloopt dan gepland. Werden deze zaken niet geregeld, dan is er geen presentiegeld voor mogelijk.

Als je als lid van het BCSD verhinderd bent en wordt vervangen, dan krijg je op dat moment geen presentiegeld, maar je (tijdelijke) opvolger wél. Ook de vertrouwenspersoon die een mandataris met een beperking bijstaat, heeft recht op een presentiegeld.

Naast presentiegelden kan de OCMW-raad ook beslissen om een bijkomende tegemoetkoming of vergoeding te geven. Dat geldt ook voor de vertrouwenspersonen.

Praktijk informatie Hoeveel presentiegeld ontvang je als raadslid?

# Bestuur
Lees meer

Ook interessant:

Andere ondersteuning