Recyclagepark: inzameling lege gasflessen

Inzameling van lege of niet meer gebruikte gasflessen

Gebruikers van hervulbare butaan- en propaangasflessen kunnen met hun lege of niet meer gebruikte gasflessen, al dan niet van recente datum, terecht bij verdelers en verkooppunten verspreid over heel Vlaanderen.
www.mijngasfles.be
www.legegasfles.be

Deze inzameling kwam tot stand onder impuls van en in samenwerking met Febupro ( Federatie Butaan en Propaan), de VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) en de OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest). Met dit systeem wordt voorkomen dat deze butaan- en propaanflessen zouden aangeboden worden op recyclageparken of bij schroothandelaars, waar ze om veiligheidsredenen niet aanvaard mogen worden.

Inzameling van gasflessen voor éénmalig gebruik 

De recyclageparken moeten vanaf 5 maart 2018 'niet-geperforeerde gasflessen voor eenmalig gebruik en gaspatronen' aanvaarden bij de kga-inzameling. De vernieuwde kga-lijst maakt deel uit van een ruimer pakket aan wijzigingen aan het VLAREMA.

 

Terugname van industriële gasflessen

Op de webstek van Essenscia, de Belgische federatie van chemische industrie en life sciences, kan je de leveranciers van industriële gasflessen terugvinden. Zij staan vrijwillig in voor de terugname van de industriële gasflessen die zij op de markt gebracht hebben, met de bedoeling de verwerking ervan zo veilig mogelijk te laten verlopen.

http://cylinders.essenscia.be/#/