Wat is Lokaal Mondiaal Beleid?

Lokaal Mondiaal Beleid (LMB) is een coherent, transversaal en gemeentebreed beleid dat bijdraagt aan meer internationale rechtvaardigheid via mondiale beleidskeuzes, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking. Dit zijn de drie actieterreinen waarop gemeentebesturen actief kunnen zijn in het kader van hun lokaal mondiaal beleid. Het is perfect mogelijk dat gemeentelijke initiatieven zich situeren bij meer dan één actieterrein.

  • Mondiale beleidskeuzes zijn coherente beleidskeuzes van een lokaal bestuur die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.
  • Mondiaal burgerschap gaat over kennis, houding en gedrag dat past bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zowel hier als elders ter wereld veranderingen door te voeren die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.
  • Mondiale samenwerking van een lokaal bestuur is een vorm van internationale samenwerking die tot doel heeft als partners bij te dragen aan meer internationale rechtvaardigheid.

De Agenda 2030 en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) die daarin vervat zitten, stimuleren iedereen en zeker lokale besturen, om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Bovendien zijn de SDG's een ideale kapstok om als lokaal bestuur werk te maken van een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling.

Lokale besturen spelen een cruciale rol in de transitie naar een rechtvaardige en duurzame wereld. Ontdek alvast 6 goede redenen waarom ook jouw gemeente zou moeten inzetten op LMB.

Waar komt het vandaan?

De wereld rondom ons evolueert en verandert razendsnel. De opsplitsing tussen Noord en Zuid is alsmaar minder relevant. Het klassieke ontwikkelingsparadigma en de problematische machtsverhoudingen waarop het gestoeld is, worden terecht in vraag gesteld. Mondiale uitdagingen én opportuniteiten stoppen niet aan de landsgrenzen, maar iedereen, waar ook ter wereld, krijgt er mee te maken. Denk maar aan de coronacrisis, globalisering, migratie, sociale media of de klimaatopwarming.

Ook het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid moet mee evolueren en herdacht worden. Daarom startte onder begeleiding van de VVSG in 2013 een denktank van ambtenaren, schepenen en vertegenwoordigers van het middenveld. In de schoot van deze denktank werd in 2015 het concept Lokaal Mondiaal Beleid (LMB) ontwikkeld. De resultaten van dit intensieve denkproces vind je in de VVSG-publicatie Van Noord-Zuid naar Mondiaal: naar een lokaal mondiaal beleid. Je leest er waarom een heroriëntering van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking naar een LMB nodig is, op welke principes LMB gebaseerd is en wat het juist inhoudt. Om lokale besturen nog meer te inspireren, is de publicatie doorspekt met tal van concrete praktijkvoorbeelden uit gans Vlaanderen. Deze publicatie is (in ingekorte versie) ook beschikbaar in het Engels.

LMB is dus een visie op het gemeentelijke beleid voor ontwikkelingssamenwerking die zich heeft aangepast aan de realiteit van vandaag. Het is een visie op hoe steden en gemeenten uiting kunnen geven aan het solidariteitsgevoel en hoe zij, samen met het middenveld en de bevolking, een inspanning kunnen leveren om de onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen.

Wat doet VVSG?

VVSG Internationaal ondersteunt het mondiaal beleid van lokale besturen met advies, vorming en belangenbehartiging. Ons aanbod bestaat voornamelijk uit:

  • Leertrajecten rond lokale thema's met een mondiale impact, zoals duurzaam aankoopbeleid, ethisch bankieren, wereldburgerschap, dekolonisering en alternatieve vormen van internationale samenwerking.
  • Vormingen en lerende netwerkmomenten met mondiale ambtenaren en mandatarissen.
  • Actieve ondersteuning van internationale partnerschappen van Vlaamse gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van een stedenband.
  • Een uitgebreid aanbod voor lokale besturen die aan de slag willen gaan met de SDG's.

Meer informatie: Jules De Winter (jules.dewinter@vvsg.be) en Hanne Albers (hanne.albers@vvsg.be)

Recente items

Meer dan 100 gemeenten doen mee aan de Week van de Duurzame Gemeente 1
Nieuws - 03-07-2024
Meer dan 100 gemeenten doen mee aan de Week van de Duurzame Gemeente
# Europa, Lokaal mondiaal beleid, Duurzame ontwikkeling, Duurzame ontwikkelingsdoelen, Week van de Duurzame Gemeente, Europa & internationaal, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Bestuur Lees meer
Maldegem, Deinze en Herentals verduurzamen hun omgevingsanalyse met de SDG's 2
Nieuws - 12-06-2024
Maldegem, Deinze en Herentals verduurzamen hun omgevingsanalyse met de SDG's
# Politiek bestuur, Europa, Lokaal mondiaal beleid, Duurzame ontwikkeling, Europa & internationaal, Bestuur, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Mondiaal: Een boontje voor lokaal mondiaal beleid 3
Kennisitem - 27-06-2024
Mondiaal: Een boontje voor lokaal mondiaal beleid
# Lokaal mondiaal beleid, Europa & internationaal Lees meer
Lokale besturen stemmen massaal hun beleidsplanning af op de SDG's 4
Nieuws - 12-06-2024
Lokale besturen stemmen massaal hun beleidsplanning af op de SDG's
# Lokaal mondiaal beleid, Duurzame ontwikkeling, Europa & internationaal Lees meer