De wereld rondom ons evolueert en verandert razendsnel. De opsplitsing tussen Noord en Zuid is alsmaar minder relevant. Mondiale uitdagingen én opportuniteiten stoppen niet aan de landsgrenzen, maar iedereen, waar ook ter wereld, krijgt er mee te maken. Denk maar aan de globalisering, migratie, sociale media of de klimaatopwarming.

Mondiaal beleid in tijden van corona

Wegens de coronapandemie zien veel lokale besturen zich genoodzaakt hun mondiale activiteiten (die vaak in de zomer doorgaan) te herdenken. Het gaat bijvoorbeeld om wereldfeesten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen of (jongeren)uitwisseling. De VVSG organiseert hierover twee webinars:

  1. Alternatieven voor mondiale evenementen in tijden van corona. We staan stil bij zowel digitale varianten als de offlinecomponent. Lees de presentatie 'Mondial evenementen in tijdens van corona' en uitwerking van praktijken en ideeën
  2. Alternatieven voor (jongeren)uitwisseling in tijden van corona (gepland op 11 juni). 

Lokaal Mondiaal Beleid: van waar komt het?

Ook het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid moet mee evolueren en herdacht worden. Daarom startte onder begeleiding van de VVSG in 2013 een denktank van ambtenaren, schepenen en vertegenwoordigers van het middenveld. In de schoot van deze denktank werd in 2015 het concept Lokaal Mondiaal Beleid (LMB) ontwikkeld. De resultaten van dit intensieve denkproces vind je in de VVSG-publicatie Van Noord-Zuid naar Mondiaal: naar een lokaal mondiaal beleid. Je leest er waarom een heroriëntering van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking naar een LMB nodig is, op welke principes LMB gebaseerd is en wat het juist inhoudt. Om lokale besturen nog meer te inspireren, is de publicatie doorspekt met tal van concrete praktijkvoorbeelden uit gans Vlaanderen. Deze publicatie is (in ingekorte versie) ook beschikbaar in het Engels.

LMB is dus een visie op het gemeentelijke beleid voor ontwikkelingssamenwerking die zich heeft aangepast aan de realiteit van vandaag. Het is een visie op hoe steden en gemeenten uiting kunnen geven aan het solidariteitsgevoel en hoe zij, samen met het middenveld en de bevolking, een inspanning kunnen leveren om de onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen.

Lokaal Mondiaal Beleid: waarover gaat het?

Lokaal mondiaal beleid is een coherent, transversaal en gemeente-breed beleid dat bijdraagt aan meer internationale rechtvaardigheid via mondiale beleidskeuzes, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking.

De drie cirkels op deze figuur stellen de drie actieterreinen voor waarop gemeentebesturen actief kunnen zijn in het kader van hun lokaal mondiaal beleid. Gemeentelijke acties ter versterking van de internationale rechtvaardigheid kunnen worden gesitueerd onder mondiale beleidskeuzes, mondiaal burgerschap en mondiale samenwerking. Sommige gemeentelijke initiatieven passen onder meer dan één actieterrein. Vandaar dat de cirkels overlappen.

  • Mondiale beleidskeuzes zijn coherente beleidskeuzes van een lokaal bestuur die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.
  • Mondiaal burgerschap gaat over kennis, houding en gedrag dat past bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid om zowel hier als elders ter wereld veranderingen door te voeren die bijdragen aan internationale rechtvaardigheid.
  • Mondiale samenwerking van een lokaal bestuur is een vorm van internationale samenwerking die tot doel heeft als partners bij te dragen aan meer internationale rechtvaardigheid.

Lokaal mondiaal beleid voeren blijft een politieke keuze van de gemeente, maar laat er geen twijfel over bestaan: lokale besturen spelen een cruciale rol in de transitie naar een rechtvaardige en duurzame wereld. In januari 2019 verscheen in ons magazine LOKAAL een artikel met 6 redenen waarom ook jouw gemeente zou moeten inzetten op LMB.

De Agenda 2030 en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDGs) die daarin vervat zitten, stimuleren iedereen en zeker lokale besturen, om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Bovendien zijn de SDGs een ideale kapstok om als lokaal bestuur werk te maken van een coherent beleid voor duurzame ontwikkeling. In het SDG-piloottraject gaat VVSG samen met 20 lokale besturen na hoe de SDGs structureel verankerd kunnen worden in lokale beleidsplannen (2020-2025).

Meer informatie: Jules De Winter (jules.dewinter@vvsg.be) en Hanne Albers (hanne.albers@vvsg.be)

Recente kennisitems

Kennisitem - 20-03-2020
SDG-conferentie | 24 september, 2020
# Lokaal mondiaal beleid Lees meer
Kennisitem - 20-03-2020
SDG conference | september 24, 2020
# Lokaal mondiaal beleid Lees meer
Globaal Kabaal 3
Kennisitem - 12-02-2020
Globaal Kabaal
# Jeugd, Lokaal mondiaal beleid, Duurzame ontwikkeling, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 02-06-2020
Lokaal Mondiaal Beleid
# Lokaal mondiaal beleid, Duurzame ontwikkeling, Internationaal Lees meer