Recente kennisitems

Kennisitem - 02-04-2020
30.03.2020 KB tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijz. art. 10 van het KB 06.05.2019 wijz. art. 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheid
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 31-03-2020
27.03.2020 BVR tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in art. 90 van het BVR 05.06.2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding [ Coronavirus ]
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 01-04-2020
27.03.2020 BVR wijz. diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid [ Coronavirus ]
# Sociale dienstverlening, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 30-03-2020
20.03.2020 BVR wijz. BVR 08.12.1998 tot uitvoering van het dec. inzake sociale werkplaatsen, van het BVR 19.12.2014 tot uitvoering van het dec. 22.11.2013 betr. de lokale diensteneconomie en van het BVR 17.02.2017 tot uitvoering van het dec. 12.07.2
# Economie, Sociale dienstverlening, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer