Nieuws

Recente items

Kennisitem - 01-06-2023
07.05.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12.09.2022, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betr. het tewerkstel
# Werk, Personeel, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 05-06-2023
07.05.2023 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10.11.2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betr.
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 05-05-2023
24.04.2023 MB wijz. KB 02.09.2018 houdende de uitvoering van de wet van 09.05.2018 betr. de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden
# Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 15-05-2023
21.04.2023 Dec. tot toeleiding van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne naar (beroeps)opleidingen en naar de arbeidsmarkt via de verplichte inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
# Sociale dienstverlening, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer