Nieuws

Recente items

Kennisitem - 27-11-2023
Oproep 'Vindplaatsgericht en outreachend bereiken van personen in welzijns- of zorgsetting' - Oproep om de toeleiding van personen met gezondheidsuitdagingen naar vdab te bevorderen - 2024-2025
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 21-11-2023
13.11.2023 KB wijz. art. 16 van het KB 16.05.2003 tot uitvoering van het Hfdst. 7 van Titel IV van de programmawet van 24.12.2002, betr. de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 13-11-2023
09.11.2023 Instructie RSZ - 2023/3 - Aanpassing toepassingsgebied flexi-tewerkstelling in de zorg
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Werk, Personeel, Personeel, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 23-11-2023
05.11.2023 Wet houdende diverse arbeidsbepalingen
# Werk, Personeel, Personeel, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer