Recente kennisitems

Kennisitem - 18-05-2020
Team maatschappelijke integratie en werk
# Werk, Radicalisering, Wijk-werken, Tijdelijke Werkervaring , Armoede Lees meer
Kennisitem - 14-05-2020
08.05.2020 BVR wijz. KB 12.12.2001 betr. de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming [ Coronavirus ]
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 14-05-2020
08.05.2020 BVR wijz. art. 20/5 van het KB 16.05.2003 tot uitvoering van het Hfst. 7 van Titel IV van de programmawet 24.12.2002 (I), betr. de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 14-05-2020
04.05.2020 Wet wijz. KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering wat de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers van maatwerkbedrijven betreft [ Coronavirus ]
# Sociale dienstverlening, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer