Recente kennisitems

Kennisitem - 17-06-2019
26.06.2019 Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020
# Personeel, Ouderen- en thuiszorg, Werk, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 19-06-2019
02.06.2019 MB wijz. art. 61 en 69 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, tot aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020
# Werk, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 19-06-2019
02.06.2019 KB wijz. KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wijz. het KB 28.12.2011 tot opheffing van het KB 30.07.1994 betr. het halftijds brugpensioen en wijz. het KB 26.03.2003 tot uitvoering van art. 7, par. 1, derde lid, q, van d
# Werk, Werken en ondernemen read.more
Gelijke kansen 4
Kennisitem - 26-06-2019
Gelijke kansen
# Personeel, Werk, Tijdelijke Werkervaring , Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen read.more