Recente kennisitems

Kennisitem - 01-10-2020
27.09.2020 KB tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 24-09-2020
21.09.2020 KB wijz. KB 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het KB 07.12.1992 betr. de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen [ Coronavirus ]
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 29-09-2020
18.09.2020 BVR houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis [ Coronavirus]
# Sociale dienstverlening, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 17-09-2020
13.09.2020 KB wijz. art. 7 van het KB 23.04.2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressivite
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer