Recente kennisitems

Kennisitem - 12-01-2021
05.01.2021 KB wijz. KB 16.05.2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24.12.2002 (I), betr. de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het o
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
22.12.2020 KB wijz. KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 11-01-2021
22.12.2020 KB tot uitbreiding en verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 13-01-2021
22.12.2020 KB wijz. KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering betr. het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer