Recente kennisitems

Kennisitem - 13-04-2021
02.04.2021 Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]
# Financiën, Personeel, Economie, Ouderen- en thuiszorg, Sociale dienstverlening, Werk, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 31-03-2021
28.03.2021 KB tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren [ Coronavirus ]
# Personeel, Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 31-03-2021
28.03.2021 KB betr. het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden [ Coronavirus ]
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 06-04-2021
26.03.2021 BVR wijz. BVR 23.02.2018 tot uitvoering van het dec. 22.12.2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wat betreft de doelgroep en premiebedragen
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer