Recente kennisitems

Kennisitem - 17-06-2019
26.06.2019 Wet tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020
# Personeel, Ouderen- en thuiszorg, Werk, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 05-07-2019
23.06.2019 MB wijz. art. 19 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering
# Werk, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 05-07-2019
23.06.2019 KB wijz. art. 130ter en 144 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering
# Werk, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 17-07-2019
07.06.2019 BVR wijz. BVR 10.12.2010 tot uitvoering van het decreet betr. de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars
# Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Werk, Vrije tijd, Werken en ondernemen read.more