Recente kennisitems

Kennisitem - 21-01-2022
19.01.2022 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994
# Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 12-01-2022
Richtlijn in het kader van inspecties TWE-OCMW
# Sociale dienstverlening, Werk, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 14-01-2022
23.12.2021 KB tot uitsluiting van de arbeidsovereenkomst dienstencheques uit het toepassingsgebied van art. 33bis, par. 1, van de wet 24.12.1999 ter bevordering van de werkgelegenheid
# Werk, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 12-01-2022
23.12.2021 Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]
# Werk, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer