Uitgelicht

Goeie praktijken uit het werkveld? 

ontdek ze hier

Opleidingen

07 jun '23

Recente items

Kennisitem - 31-05-2023
24.05.2023 Wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 [ Energiecrisis ]
# Economie, Personeel, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer
Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen 2
Nieuws - 22-05-2023
Nieuwe regels voor reclame aan gevels en langs wegen
# Economie, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Bestuurlijke handhaving, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Ambulante handel en kermissen, Horeca, Detailhandel, Overlegtafels economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 31-05-2023
10.05.2023 Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid, wijz. Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn (EU) 2020/1828 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 20
# Economie, Europa, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 01-06-2023
04.05.2023 Wet betr. het Centraal register van bestuursverboden
# Economie, Lokale Politie, Bestuur, Veiligheid, Werken en ondernemen Lees meer