CORONA VIRUS

update
Bart Palmaers Stafmedewerker
Standpunt

Evaluatie integraal handelsvestigingsbeleid: naar een effectief beleid in kern én periferie

# Werken en ondernemen Lees meer

Meer nieuws

lees hier

Recente kennisitems

Kennisitem - 28-07-2021
27.07.2021 MB wijz. MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Economie, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Vrije tijd, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 28-07-2021
16.07.2021 BVR wijz. art. 4 en 10 en tot invoeging van art. 17/1 in het BVR 30.04.2021 over het verlenen van een heropstartlening aan ondernemingen met liquiditeitsproblemen [ Coronavirus ]
# Economie, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 19-07-2021
15.07.2021 KB tot uitvoering van art. 13 van de wet van 04.07.2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]
# Economie, Werken en ondernemen Lees meer
Kennisitem - 15-07-2021
12.07.2021 Wet wijz. Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet 16.03.1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 2
# Economie, Bestuur, Werken en ondernemen Lees meer