Nieuwe vennootschapswet: update brochure ‘Zelfstandige worden’ en wijzigingen in KBO # Werken en ondernemen
Lees meer
Regionale Overlegtafels voor schepenen economie van start # Werken en ondernemen
Lees meer
Beleidsinformatie Twee oproepen ‘verweven van bedrijvigheid’ – informatiesessie 15 mei # Werken en ondernemen, Wonen en verbouwen
Lees meer

Recente kennisitems

Kennisitem - 09-07-2019
03.07.2019 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de art. 3:1, par. 3, 5°, 3:4, eerste lid, 4°, 3:8, par. 1, tweede lid, 2°, 3:21, 4°, 3:72, 3°, 3:76, 3°, 6:1, par. 3, 8:2, 8:3 en 8:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenig
# Economie, Verzelfstandiging, Bestuur, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 18-07-2019
01.07.2019 MB wijz. MB's ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun, wat betreft de opheffing van de voorwaarde inzake de financiële ratio’s, de verduidelijking van de voorwaarde inzake de achterstallen bij de Rijk
# Economie, Milieu en klimaat, SDG's, Werken en ondernemen, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 15-07-2019
28.06.2019 KB tot uitvoering van art. 42, par. 4, van de wet 23.03.2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale ondern
# Economie, Verzelfstandiging, Bestuur, Werken en ondernemen read.more
Kennisitem - 15-07-2019
28.06.2019 KB tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming
# Economie, Verzelfstandiging, Bestuur, Werken en ondernemen read.more