Activiteiten

27 maa '23

Recente items

Kennisitem - 02-06-2023
23.05.2023 KB wijz. KB 20.12.1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de burea
# Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kortingsbon Fluvius voor aankoop energiezuinige toestellen 2
Nieuws - 15-05-2023
Kortingsbon Fluvius voor aankoop energiezuinige toestellen
# Wonen, Armoede, Sociale dienstverlening, Energie en klimaat, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 30-05-2023
10.05.2023 Richtlijn (EU) 2023/959 wijz. Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie en Besluit (EU) 2015/1814 betr. de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve vo
# Europa, Sociale dienstverlening, SDG's, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 31-05-2023
10.05.2023 Verordening EU) 2023/955 tot oprichting van een sociaal klimaatfonds en wijz. Verordening (EU) 2021/1060
# Financiën, Europa, Sociale dienstverlening, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer