Recente kennisitems

Kennisitem - 13-08-2019
29.07.2019 KB wijz. KB 06.07.1981 betr. de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie
# Milieu en klimaat, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 21-08-2019
29.07.2019 KB tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de art. 498/3, par. 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, par. 4, Burg.W.
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 29-07-2019
17.07.2019 Instructies betr. het recht van inzage bij het OCMW in de materies waarvoor de POD MI bevoegd is [+ Wegwijs in het recht op inzage van jouw persoonsgegevens]
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 26-07-2019
16.07.2019 KB houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in art. 74/5, par. 1, van de wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vree
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn read.more