Recente kennisitems

Kennisitem - 15-10-2019
06.09.2019 BVR over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030
# Sociale dienstverlening, SDG's, Samenleving, gezin & welzijn, Natuur & Milieu read.more
Kennisitem - 16-10-2019
24.09.2019 MB betr. wijz. art. 50 en 52, en bijlage 2 en 3 van het MB 15.05.2019 betr. de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentr
# Ouderen- en thuiszorg, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn read.more
Kennisitem - 01-10-2019
24.09.2019 Dec. wijz. wet 08.04.1965 betr. de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15.02.2019 betr. he
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid read.more
Kennisitem - 14-10-2019
20.09.2019 Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt met betrekking tot de goedkeuring van het technisch reglement distributie elektriciteit in het Vlaamse Gewest (BESL-2019-60)
# Mobiliteit en openbare werken, Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, Bestuur, Wonen en verbouwen, Samenleving, gezin & welzijn read.more