Recente kennisitems

Kennisitem - 12-08-2020
Draaiboek contactonderzoek in de thuiszorg [ Coronavirus ]
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Contactonderzoek met sterke lokale inbedding: bekijk het webinar 2
Kennisitem - 10-08-2020
Contactonderzoek met sterke lokale inbedding: bekijk het webinar
# Maatregelen coronavirus, Bestuurlijke handhaving, Preventie en veiligheid, Gezondheidsbeleid, Sociale dienstverlening, Eerstelijnszorg, Ouderenzorg, Thuiszorg Lees meer
Kennisitem - 06-08-2020
31.07.2020 Wet wijz. gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake geldende inkomensmaxima te verhogen
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 07-08-2020
31.07.2020 Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie - Aanpassingen aangaande de machtiging voor het verwerpen van een nalatenschap voor een minderjarige of persoon die overeenkomstig art. 492/1, par. 2, derde lid, 5°, Burg.W., onbe
# Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer