Recente kennisitems

Kennisitem - 20-02-2020
Grondwettelijk Hof, 13 februari 2020, arrest nr. 22/2020
# Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
OCMW-verhaal: Verloren vader 2
Kennisitem - 07-02-2020
OCMW-verhaal: Verloren vader
# Armoede, Dak- en thuislozen, Lokaal Sociaal Beleid, Sociale dienstverlening, Sociaal Huis/GBO, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 27-02-2020
04.02.2020 KB tot instelling van veiligheidszones in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid
# Sociale dienstverlening, Verzelfstandiging, SDG's, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Natuur & Milieu Lees meer
Kennisitem - 20-02-2020
31.01.2020 MB tot uitvoering van diverse bepalingen van afd. IV van titel VII, hfdst. II van het energiebesluit 19.11.2010 betr. de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen
# Sociale dienstverlening, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer