Adviesopdracht lokaal bestuur

Wanneer wordt precies het advies gevraagd van het lokaal bestuur rond kinderopvang en wat houdt dit advies in? Lees meer in deze korte nota​.

Het lokaal bestuur (gemeente of OCMW) heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is.

Zo heeft het lokaal bestuur ook een adviesrol. Het lokaal bestuur geeft bijvoorbeeld advies aan Kind en Gezin over de uitbouw van kinderopvang en een organisator die groepsopvang wil opstarten moet advies vragen aan het lokaal bestuur.

 

Uitbreidingsronden kinderopvang

Deze nota over de adviesrol lokaal bestuur bij uitbreiding kan je als lokaal bestuur gebruiken om je adviesrol als lokaal bestuur stevig vorm te geven.

De VVSG verzamelde ook een aantal voorbeeldcriteria die lokale besturen gebruikten bij eerdere uitbreidingsronden.

 

Uitbreidingsronden 2018

De Vlaamse Regering maakt in 2018-2019 20,4 miljoen extra vrij voor de subsidiëring van kinderopvang van baby's en peuters. Kind en Gezin lanceerde daarom in 2018 meerdere subsidieoproepen. Organisatoren kinderopvang kunnen op deze oproepen intekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen indienen. 

De 20,4 miljoen zal als volgt worden aangewend: 

  • basissubsidie (=trap 1) voor 3214 plaatsen in een groepsopvang. Zowel voor de omschakeling van bestaande plaatsen trap 0 naar trap 1 als voor de subsidiëring van nieuwe plaatsen.
  • subsidie voor inkomenstarief (=trap 2) voor 1499 plaatsen. Zowel voor de omschakeling van bestaande plaatsen als voor de subsidiëring van nieuwe plaatsen
  • plussubsidie (= trap 3) voor 250 plaatsen. Enkel omschakeling van bestaande plaatsen trap 2 naar trap 3
  • 5,7 miljoen voor de versterking van het aanbod van flexibele opvang.  

Wat kan je doen?

Klik hier voor alle info!

​Sinds het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters werkt de Vlaamse overheid stap voor stap aan voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang die voor iedereen toegankelijk is. Om aan de vraag naar kinderopvang te voldoen, investeert de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen kinderopvang van baby's en peuters.  Er werden 2 fases voorzien, binnen de financiële mogelijkheden van de Vlaamse overheid:

  • tegen 2016 een aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar voorzien.
  • vanaf 2020 wil men aan elk gezin met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden.