Adviesopdracht lokaal bestuur

Wanneer wordt precies het advies gevraagd van het lokaal bestuur rond kinderopvang en wat houdt dit advies in
Lees meer in deze korte nota‚Äč.

Het lokaal bestuur (gemeente of OCMW) heeft een aantal belangrijke opdrachten i.h.k.v. kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is.

Zo heeft het lokaal bestuur ook een adviesrol. Het lokaal bestuur geeft bijvoorbeeld advies aan Kind en Gezin over de uitbouw van kinderopvang en een organisator die groepsopvang wil opstarten moet advies vragen aan het lokaal bestuur.

 

Advies bij uitbreidingsronde kinderopvang

Meerjarenprogrammatie 20-24?

Meer informatie

Deze nota over de adviesrol lokaal bestuur bij uitbreiding kan je als lokaal bestuur gebruiken om je adviesrol als lokaal bestuur vorm te geven.

De VVSG verzamelde ook een aantal  voorbeeldcriteria die lokale besturen gebruikten bij eerdere uitbreidingsronden.
Op zoek naar meer inspiratie voor mogelijke criteria? Neem dan  hier een kijkje. De VVSG verzamelde een heleboel criteria die werden gebruikt door lokale besturen. Opgelet: dit zijn dus slechts voorbeelden van criteria De lijst bestaat uit goede en uit minder goede of slechte criteria.