Hier vind je ondersteunend materiaal om aan de slag te gaan met het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Het LOK is een van de vele adviesraden die in gemeenten actief zijn. Het is hèt platform waar lokaal afspraken gemaakt worden over de opvang van kinderen.  Elke gemeente is verplicht een LOK op te richten en vorm te geven. 

Lokale participatie organiseren brengt een maatschappelijk draagvlak voor het beleid tot stand. Via de adviesraad kunnen mensen mee nadenken over nieuwe beleidsplannen, over de buurt, over het lokale aanbod aan diensten, enzovoort. Bovendien neemt goed overleg tussen lokale initiatiefnemers en bestuur strubbelingen en weerstand weg. Een adviesraad kan knelpunten en weerstanden die in de gemeenten leven, signaleren aan het lokale bestuur. Ook de risico's die verbonden zijn aan nieuwe regels of plannen, kan een adviesraad signaleren. Dat voorkomt negatieve gevolgen of onverwachte problemen. Kortom, participatie versterkt de kwaliteit van het beleid. Zulke participatie vormgeven rond kinderopvang is dan ook zeer waardevol.

Materiaal

Doe-pakket warme transitie

Bekijk het hier!

Vitaminen voor jouw LOK: van 18 oktober 2016 tot 25 oktober 2016 organiseerde het VVSG-Steunpunt Kinderopvang, in samenwerking met Kind en Gezin, overlegtafels ‘Vitaminen voor je Lokaal Overleg Kinderopvang’ over heel Vlaanderen om lokale besturen hierbij te ondersteunen. Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang bundelde de tips van al deze collega’s in een beknopt overzicht.

Het DOE-pakket 'Toegankelijke kinderopvang voor iedereen – samen aan de slag' is een hulpmiddel om het thema 'sociale functie kinderopvang' bespreekbaar te maken binnen een lokaal samenwerkingsverband (LOK, Huis van het Kind, armoede overleg, ...). Het reikt concrete methodieken en inspirerend materiaal aan om gezamenlijke reflectie te voeden en te komen tot gezamenlijke acties.

Het Doe-pakket warme transitie is een kant en klaarpakket waarmee voorzitters of ondersteuners van een lokaal samenwerkingsverband (LOK, LOP, Huis van het Kind) aan de slag kunnen om laagdrempelig bepaalde thema’s (in dit geval warme transitie) op de agenda te plaatsen. Het biedt een praktische volledig uitgeschreven leidraad met tips en methodieken. 

Veel gestelde vragen