Op deze pagina vind je inspiratie en informatie voor het organiseren van een lokaal loket kinderopvang in jouw gemeente.

Kwaliteitsvolle kinderopvang organiseren die voor iedereen toegankelijk is, is de doelstelling van het decreet "houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters" van 20 april 2012. Een belangrijke stap in het realiseren hiervan, is het oprichten van een lokaal loket kinderopvang in elke gemeente. Deze lokale loketten kunnen ouders helpen bij het online aanvragen van een kindcode, bij vraagverduidelijking of het definiëren van de zorgvraag en het opmaken van een opvangplan. Daarnaast kunnen ouders zich bij het lokaal loket kinderopvang (LKK) ook informeren over kinderopvang zelf: prijs, kwaliteit, aanbod, enzovoort.

Het vormgeven aan een lokaal loket kinderopvang is maatwerk. Voor de VVSG is het organiseren ervan een typische opdracht voor een lokaal bestuur. Een LKK is een belangrijke partner in het maken en in het waarmaken van lokaal beleid. 
Het lokaal bestuur is namelijk bevoegd voor het voeren van een sterk lokaal sociaal beleid. En loketten kinderopvang kunnen een instrument worden in het lokaal sociaal beleid en in het garanderen van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening. 
Omdat een LLK zicht heeft op vraag en aanbod, kunnen zeer interessante gegevens verzameld worden. Gegevens die cruciaal zijn voor het vormgeven aan het beleid. 

Hoe het lokaal loket concreet vorm krijgt en wie welke rol precies opneemt, is voorwerp van lokaal overleg tussen het lokaal bestuur – in zijn lokale regierol – organisatoren kinderopvang en het Huis van het Kind. In sommige steden en gemeenten werd een lange weg afgelegd en bestaat reeds een lokaal loket kinderopvang. Het loket krijgt een plaats in het Sociaal Huis of de functie wordt opgenomen binnen het Huis van het Kind. Anderen lokale besturen zetten vandaag de eerste stappen.

Meer informatie en materiaal

Informatie over subsidies voor het lokaal loket kinderopvang.

Hoe en waarom een lokaal loket kinderopvang melden bij Kind en Gezin?

Raadpleeg onze veel gestelde vragen.

Een lokaal loket kinderopvang met een digitaal platform? Denk je na over centrale aanmelding? Dit document helpt bij de keuze.

Werken aan toegankelijke kinderopvang met lokale partners? Doe-pakket toegankelijk kinderopvang.

Inspiratie om acties te ondernemen voor kwetsbare gezinnen.

Kind en Gezin verduidelijkt hier enkele veelgestelde vragen in verband met de huidige registratie van onbeantwoorde opvangvragen.
 

 

Inspiratiedagen startende lokale loketten

In november en december 2019 organiseerden VVSG en Kind en Gezin regionale inspiratiedagen om startende lokale loketten te ondersteunen bij de registratievragen en te inspireren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Na een uitleg over het belang van het lokaal loket, de taken en hoe je de registratie kan aanpakken werd ook de mogelijkheid geboden om kennis te maken met 5 softwarepakketten, waaronder Infano, Leren@vaart, Tactics, Cubitec en Vandasin. Lees hier de presentatie van deze inspiratiedagen.

Hier vind je meer informatie over de beschikbare IT-pakketten.

 

Artikels in Lokaal

In contact met de coördinator van het Lokaal Loket Maasmechelen

Opvang vinden kinderspel met lokaal loket kinderopvang

Op zoek naar inspiratie?

Praktijkenbank