Kinderopvang  is onmisbaar in het leven van kinderen en ouders, en is cruciaal voor de maatschappij. Een goede kinderopvang creëert positieve effecten die zorgen voor een aangename en leefbare gemeente of stad.  Dat zorgt op zijn beurt voor een sterke, hechte en betaalbare maatschappij.

Kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is dus belangrijk voor lokale besturen.  
Vanuit het decreet lokaal bestuur en het decreet lokaal sociaal beleid krijg je hier als gemeente of stad een opdracht in. Goed lokaal sociaal beleid betekent dat je jouw beleid bepaalt in functie van lokale noden.
Dankzij kinderopvang kan je ruimere lokale beleidsdoelstellingen realiseren. Elk lokaal bestuur heeft volledige vrijheid en beslist binnen de eigen context op wat je inzet via de lokale kinderopvang.

Investeren in kinderopvang, dat is investeren in:

  • de (tewerkstellings-)kansen van ouders, (economische functie)
  • de ontwikkelingskansen van kinderen  (pedagogische functie)
  • een hechte en sterke samenleving met gelijke kansen voor élke burger (sociale functie)
     

(Tewerkstellings-) kansen voor ouders

Met een doordacht gezins- en kindbeleid creëer je een aantal randvoorwaarden om tewerkstelling en activering in eigen streek te stimuleren. Dat heeft een positief effect op de lokale economie. Denk aan een hogere tewerkstellingsgraad voor ouders, meer inkomsten vanuit belastingen, minder sociale uitkeringen en (kinder-)armoede.

Voldoende en toegankelijke kinderopvang geeft burgers de kans om te werken, hun gezin en hun job te combineren, om een opleiding of een inburgeringscursus te volgen, om te gaan solliciteren of om gezinstaken te combineren met andere maatschappelijke taken zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk.

Bovendien creëert kinderopvang bijkomende arbeidsplaatsen in de stad of gemeente.

Voldoende flexibele  kinderopvang speelt in op noden van ouders, werkgevers en ondersteuners. Denk maar aan iemand met een plotse sollicitatie of de opstart van een (beroeps)opleiding, onverwachte opvang door ziekte,  een zelfstandige die plots extra opdrachten heeft, start van een integratietraject.   

Ontwikkelingskansen voor kinderen

Kinderopvang laat kinderen groeien en ontwikkelen, ze verwerven er democratische waarden en oefenen in het samenleven. In een maatschappij waar kennis, levenslang leren en persoonlijke en sociale ontwikkeling centraal staan, is dat belangrijk.

Kwaliteitsvolle kinderopvang geeft kinderen een kansrijke start, met positieve effecten op hun latere traject richting school, opleiding, tewerkstelling, enzovoort. De effecten ervan zijn voelbaar tot ver na de schooltijd.

Door te investeren in kinderopvang, heb je als samenleving later minder bijsturingsmechanismen nodig. Dit zie je niet alleen op korte maar ook op langere termijn zoals een daling van kinderarmoede, minder schooluitval, een hogere tewerkstellingsgraad van de kinderen in de toekomst, minder criminaliteit, minder nood aan jeugdzorg en -hulpverlening, een beter welzijn en gezondheid.

2021 Lokaal 6: Met een stevige fundering krijgen alle kinderen rijke en gelijke kansen 

2021 Lokaal 5: Kleine cultuurproevers worden grote genieters

2022 Lokaal 3 Personeel: Investeren in goede kinderopvang loont

Een hechte en sterke samenleving met gelijke kansen voor élke burger

Je wilt een aantrekkelijke gemeente of stad zijn waar het aangenaam leven is en waar elke burger welkom is en gelijke kansen krijgt.

In een steeds meer diverse en multiculturele samenleving, verandert het samenleven.

Toegankelijke Kinderopvang draagt bij aan gelijke kansen voor elk kind en elk gezin. Het gaat sociale uitsluiting tegen en bevordert integratie. Kwetsbare gezinnen hebben er het meeste baat bij.

Kinderopvang is  een sociale ontmoetingsplaats en zorgt voor een netwerk. Gezinnen kunnen er terecht met hun (opvoedings-)vragen. Ze krijgen er informatie, emotionele en sociale steun. Kinderopvang creëert verbinding tussen burgers en werkt buurtversterkend.

2020 Lokaal 04 - Goedkopere kinderopvang helpt kinderarmoede te bestrijden

2020 Lokaal 10 - Investering tegen kinderarmoede verdient zich in veelvoud terug

Kinderopvang als een hefboom in het eigen strategische beleid

Door te investeren in kinderopvang zet je in op drie belangrijke maatschappelijke functies: sociaal, economisch en pedagogisch. Het heeft via deze functies een unieke positie om breder lokaal beleid te realiseren.

Benieuwd aan welke beleidsdoelstellingen je dankzij kinderopvang kan werken?