Niet te missen

27 okt '20
15 okt '20
14 sep '20

Ons team

Volg ons op Facebook

Ook interessant

Recente kennisitems

Kennisitem - 30-07-2020
Perspectief van Brusselse kinderen en ouders op opvang en vrije tijd
# Kinderopvang en gezinsbeleid Lees meer
Kennisitem - 27-07-2020
20.07.2020 KB tot vastlegging van het model van attest bedoeld in art. 16, par. 4, 3° van de wet 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft [ Coronavirus ]
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 07-08-2020
17.07.2020 Dec. wijz. dec. 15.02.2019 betr. het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Preventie en veiligheid, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid Lees meer
Kennisitem - 23-07-2020
Overzicht coronasubsidies voor lokale besturen [ Coronavirus ]
# Financiën, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Vrije tijd Lees meer