Niet te missen

18 jan '21

Ons team

Recente kennisitems

Kennisitem - 12-01-2021
12.01.2021 MB wijz. MB 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Preventie en veiligheid, Sport, Jeugd, Cultuur, Erfgoed, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd Lees meer
Kennisitem - 11-01-2021
08.01.2021 BVR tot uitvoering van art. 34/1, tweede lid, en art. 47/1 van het dec. 21.11.2003 betr. het preventieve gezondheidsbeleid en wijz. BVR 12.06.2020 tot uitvoering van het dec. 29.05.2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contact
# Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 04-01-2021
28.12.2020 KB tot aanpassing van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en vrijwilligerswerk in het kader van de bestrijding van de sociaal-economische gevolgen van de coronaviruspandemie [ Coronavirus ]
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Kinderopvang en gezinsbeleid, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer
Kennisitem - 08-01-2021
28.10.2020 KB wijz. KB 07.02.2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake preventie van burn-out gerelateerd aan het werk [ Coronavirus ]
# Personeel, Armoede, Gezondheidsbeleid, Ouderen- en thuiszorg, Kinderopvang en gezinsbeleid, Sociale dienstverlening, Bestuur, Samenleving, gezin & welzijn Lees meer