Taalbeleid

Opleiding: Taalwetgeving en taalbeleid 7-14 mei 2024

Info en inschrijving

Integratie hangt samen met een taal leren, maar ook met taal oefenen, de taal (mogen) gebruiken. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands als gemeenschappelijke taal een belangrijke hefboom om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat de anderstalige de kennis van het Nederlands versterkt. Door taaldrempels dan weer weg te werken, verhoog je de toegankelijkheid van organisaties en diensten en bied je leer- en oefenkansen Nederlands aan de anderstalige.

Werk taaldrempels weg

Je kan taaldrempels wegwerken door een taalbeleid uit te werken en door taaloverbruggende instrumenten in te zetten.

Voer een taalbeleid

  • Vertrek vanuit de taalwetgeving in je gemeente. De toepassing van de taalwetgeving kan verschillen naargelang de regio. Raadpleeg hier het Steunpunt Taalwetwijzer.
  • Richt een werkgroep taalbeleid op met medewerkers van onder meer de dienst burgerzaken, vrije tijd, onderwijs en welzijn.
  • Start met de analyse van het huidige taalgebruik in je gemeente. Formuleer vervolgens duidelijke acties en voer ze uit. 

Focus hierbij op drie aandachtspunten:

  1. acties die Nederlands stimuleren bij je klanten (campagnes rond Nederlands, les, Nederlands oefenen);
  2. acties die je personeel ondersteunen (taaltips, vormingen);
  3. hulpmiddelen ontwikkelen om je communicatie in duidelijke taal om te zetten (standaardbrieven, foto’s en pictogrammen, filmpjes, boekje met voorbeelddocumenten, etc.).

Volg op, evalueer en veranker de acties om zo het taalbeleid in je gemeente te optimaliseren. 
 

Maak gebruik van taaloverbruggende instrumenten:

  • Sociaal tolken en vertalen
  • Tips over communiceren in duidelijke taal
  • Contacttalen
  • Pictogrammen

Hulpmiddelen inzetten betekent niet dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, ze zijn aanvullend. Elke vorm van interactie met een Nederlandstalige professional is namelijk een oefenkans voor een anderstalige.

De agentschappen voor integratie en inburgering en Huis van het Nederlands Brussel ondersteunen lokale besturen hierin.

Bekijk zeker de taaltips op www.diversiteitspraktijk.be.

De “Communicatiewaaier van het Agentschap Integratie en Inburgering biedt een overzicht van mogelijke hulpmiddelen. Je vindt er onder meer tips over communiceren in duidelijke taal en een beslismodel om het juiste instrument te kiezen.

De CAW groep heeft in 2020 een omgevingsanalyse uitgevoerd rond ‘hulpverlening in een taaldiverse omgeving’.Ze hebben ook een toolkit en een draaiboek ontwikkeld rond die meertaligheid. Meer info kan je terugvinden in onze nieuwsbrief en op de website van Diverscity 

Communicatiewaaier

Communicatiewaaier
Praktijk informatie

Praktijkenbank Samenleven in Diversiteit

# Samenleving, gezin & welzijn

Lees meer

Recente items

Turboplan inburgering: in samenwerking met lokale besturen? 1
Nieuws - 05-10-2023
Turboplan inburgering: in samenwerking met lokale besturen?
# Wijk-werken, Werk, Inburgering, Taalbeleid, Integratiebeleid, Diversiteit, Samenleving, gezin & welzijn, Werken en ondernemen Lees meer