Voor het bouwen en verbouwen, het wijzigen van de functie van een gebouw, het realiseren van een verkaveling, het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit, het openen van een winkel of het wijzigen van vegetatie is vaak een vergunning nodig. Zo’n vergunning wordt de ‘omgevingsvergunning’ genoemd.

Sinds 2018 is de procedure die nodig is voor zo’n vergunning te krijgen ééngemaakt, ongeacht om wat voor type vergunning. De vraag of één vergunning nodig is en onder welke omstandigheden wél of geen vergunning nodig is, is echter -nog altijd- geregeld in de sectorale regelgeving. 

Wat is de omgevingsvergunning

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure, met resp. zonder openbaar onderzoek over de aanvraag.

Inhoudelijke regels (Heb je een vergunning nodig? Kun je een vergunning krijgen?) blijven voor de verschillende sectoren afzonderlijk geregeld; voor (ver)bouwen en verkavelen is dit geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit is dit het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II; voor het openen of vergroten van een winkel is dit het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

Digitaal werken

Vergunningsaanvragen moeten digitaal worden ingediend, tenzij de aanvraag volgens de vereenvoudigde procedure wordt ingediend. De overheid zélf moet de aanvraag, ongeacht de wijze van indiening, altijd digitaal behandelen en digitaal erover beslissen. Lees hier meer info over Omgevingsloket.

Meer info

Mandatarissen en medewerkers van gemeenten kunnen met vragen ook terecht bij de VVSG.

Recente items

Decentralisatie van bevoegdheden: dit spreken we af met de Vlaamse overheid 1
Nieuws - 21-01-2023
Decentralisatie van bevoegdheden: dit spreken we af met de Vlaamse overheid
# Samenwerking & verzelfstandiging, Mobiliteit, Milieu, Economie, Bestuurlijke handhaving, Cultuur, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Werk, Intergemeentelijke samenwerking, Ambulante handel en kermissen, Gemeentelijk economisch beleid, Bestuur, Omgeving, Vrije tijd, Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
VVSG neemt standpunt in over het Verzameldecreet Omgeving 2
Nieuws - 22-12-2022
VVSG neemt standpunt in over het Verzameldecreet Omgeving
# Milieu, Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke Ordening, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Binnenkort ook volledig anonieme bezwaren bij een omgevingsvergunning? 3
Nieuws - 22-12-2022
Binnenkort ook volledig anonieme bezwaren bij een omgevingsvergunning?
# Omgevingsvergunning, Omgeving Lees meer
Mag een overheid nog aan zichzelf een vergunning geven? 4
Nieuws - 22-11-2022
Mag een overheid nog aan zichzelf een vergunning geven?
# Ruimtelijke Ordening, Milieu, Omgevingsvergunning, Omgeving Lees meer