Voor het bouwen en verbouwen, het wijzigen van de functie van een gebouw, het realiseren van een verkaveling, het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit, het openen van een winkel of het wijzigen van vegetatie is vaak een vergunning nodig. Zo’n vergunning wordt de ‘omgevingsvergunning’ genoemd.

Sinds 2018 is de procedure die nodig is voor zo’n vergunning te krijgen ééngemaakt, ongeacht om wat voor type vergunning. De vraag of één vergunning nodig is en onder welke omstandigheden wél of geen vergunning nodig is, is echter -nog altijd- geregeld in de sectorale regelgeving. 

Wat is de omgevingsvergunning

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure, met resp. zonder openbaar onderzoek over de aanvraag.

Inhoudelijke regels (Heb je een vergunning nodig? Kun je een vergunning krijgen?) blijven voor de verschillende sectoren afzonderlijk geregeld; voor (ver)bouwen en verkavelen is dit geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit is dit het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II; voor het openen of vergroten van een winkel is dit het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

Digitaal werken

Vergunningsaanvragen moeten digitaal worden ingediend, tenzij de aanvraag volgens de vereenvoudigde procedure wordt ingediend. De overheid zélf moet de aanvraag, ongeacht de wijze van indiening, altijd digitaal behandelen en digitaal erover beslissen. Lees hier meer info over Omgevingsloket.

Meer info

Mandatarissen en medewerkers van gemeenten kunnen met vragen ook terecht bij de VVSG.

Recente items

Stap mee in pilootproject sociaal rechtvaardig omgevingsbeleid 1
Nieuws - 23-11-2023
Stap mee in pilootproject sociaal rechtvaardig omgevingsbeleid
# Duurzame ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Milieu, Wonen, Gezondheidsbeleid, Armoede, Sociale dienstverlening, Dak- en thuislozen, Jeugd, Erfgoed, Omgevingsvergunning, Water | Klimaatadaptatie, Sociaal Huis/GBO, Vreemdelingen, Lokaal Sociaal Beleid, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Modaliteiten Vrijgavebesluit woonreservegebieden verduidelijkt 2
Nieuws - 07-11-2023
Modaliteiten Vrijgavebesluit woonreservegebieden verduidelijkt
# Ruimtelijke Ordening, Wonen, Omgevingsvergunning, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer
Nieuwe regels omgevingsvergunning: grenzen aan de flexibiliteit 3
Nieuws - 14-11-2023
Nieuwe regels omgevingsvergunning: grenzen aan de flexibiliteit
# Ruimtelijke Ordening, Milieu, Economie, Omgevingsvergunning, Water | Klimaatadaptatie, Wonen, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid, Werken en ondernemen Lees meer
Gemeenten verwachten volop ondersteuning bij beoordeling milieueffectrapportage 4
Nieuws - 06-10-2023
Gemeenten verwachten volop ondersteuning bij beoordeling milieueffectrapportage
# Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Milieu, Energie en klimaat, Water | Klimaatadaptatie, Omgevingsvergunning, Economie, Omgeving, Milieu, klimaat & duurzaamheid Lees meer