Auteur:

Gepubliceerd op: 30-10-2023

Elk jaar op 1 januari wordt het inkomenstarief (ouderbijdragen) geïndexeerd. De indexering voor 2024 bedraagt 4%. De aanpassing werden doorgevoerd in mijn.kindengezin.be van vrijdagavond 1 december tot maandagochtend 4 december.  


Geen herberekening

Ouders die geen herberekening hoeven uit te voeren, hebben per e-mail of brief bericht ontvangen dat hun bijgewerkte attest vanaf december beschikbaar zal zijn op mijn.kindengezin.be. Ze worden vriendelijk verzocht dit vóór 15 januari aan de opvang door te geven, tenzij hen expliciet is medegedeeld dat het niet nodig is. Ouders kunnen voor eventuele vragen contact opnemen met de opvang. Indien nodig kan de opvang ook de Kind en Gezin-Lijn benaderen voor verdere ondersteuning.

 

Wel herberekening

Ouders dienen zelf een herberekening uit te voeren in de volgende gevallen:

  • Hun kind wordt in oktober, november of december 2023 3,5 jaar, 6 jaar of 9 jaar oud.
  • Hun kind heeft een individueel verminderd tarief of OCMW-tarief dat op 31 december 2023 vervalt.

Ook deze ouders hebben van Kind en Gezin een bericht ontvangen met het verzoek om een herberekening uit te voeren.

Je vindt alle info en promotiemateriaal op Attesten inkomenstarief | Kind en Gezin
 

Tarieven

Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven:

  • Standaard minimumtarief: €6,24
  • Uitzonderlijk minimumtarief: €3,74
  • Laagst mogelijke tarief: €1,97
  • Maximumtarief: €34,64
  • Kinder- en meerlingenkorting: €3,91

De brochure inkomenstarief van Kind en Gezin vind je via Inkomenstarief voor ouders | Vlaanderen.be 

Meer info bij steffie.kunnen@vvsg.be en danielle.vervotte@vvsg.be  

Steffie Kunnen