Op 1 juli 2022 organiseerden we in samenwerking met het agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een webinar over VR/AR/3D in participatietrajecten voor de (her)inrichting van de publieke ruimte.

Op de agenda

Stond op de agenda:

 • Inleiding en welkom
  Door Nathalie Dumarey, diensthoofd Bestuur en Strategie van de VVSG
   
 • Voor jou onderzocht: VR/AR/3D bij (lokale) overheden
  Toelichting door Mario Matthys, onderzoeker bij de UGent en tevens VR/AR/3D-coördinator van de stad Gent.

  Mario Matthys werkte het voorbije jaar aan een PHD over dit onderwerp. Meer concreet stelde hij zich de vraag "Hoe kunnen deze instrumenten en tools de burgerbetrokkenheid bij inrichtingsplannen verhogen? En in hoeverre en op welke manier worden deze methodieken hiervoor reeds gebruikt door overheden? TIjdens zijn toelichting vertelt Mario je over de resultaten van dit onderzoek waarin gespeeld wordt met tijd en ruimte.
   
 • 3D-visualisatie in het participatieproject ‘Vorm 3010’ brengt ingrepen in de publieke ruimte tot leven in Kessel-Lo
  Toelichting door Geert Baro, wijkmanager, stad Leuven.

  Virtual reality, 3D... kan zeer spectaculair zijn maar ook bij kleinere ingrepen kan je visualisaties gebruiken om een participatietraject met burgers tot leven te brengen.

  In het kader van het participatietraject ‘Vorm 3010" werden de inwoners in Kessel-Lo uitgedaagd om na te denken over de leefbaarheid in hun buurt op vlak van mobiliteit, groen, ontmoetingsplaats… Er werd een grootschalige bevraging georganiseerd waarbij de deelnemers via een 3D visualisatie op een kaart (participatietool van Treecompany) meteen konden zien wat hun voorstellen zouden kunnen betekenen voor de omgeving.

  Geert vertelt over dit traject en de ervaringen met de visualisaties. Was dit effectief een meerwaarde voor het traject, hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid van dergelijke tools en waaraan moet je denken als je zelf hiermee aan de slag wil? Geert legt het jullie uit.
   
 • Inspiratie uit de stad Gent

  Stad Gent gebruikt VR-, AR-; MR- en XR-technieken waarbij GEO en CAD/BIM data met behulp van gamification-software voor tal van projecten wordt ingezet, ondermeer bij ruimtelijke analyse, ruimtelijk ontwerp, ruimtelijke evaluatie en ruimtelijke interactieve communicatie. We gaan naar een hybride beleving van publiek domein richting metaverse. Wat kunnen gemeenten doen om mee te zijn met deze trend, zowel met interactief 3D online, als met VR- en AR-interfaces?

  Wie beter dan Mario Matthys, die deze projecten de voorbije jaren coördineerde, om de deelnemers van dit webinar mee te nemen in deze inspirerende projecten? Mario staat stil bij enkele realisaties, vertelt over zijn ervaringen en geeft tips en aandachtspunten mee voor wie hier ook mee aan de slag wil.
   
 • Q&A
  Ruimte voor vragen en interactie met de sprekers en de deelnemers aan het webinar.

Bekijk hier de opname