De Digimeter monitort al sinds 2009 het bezit en gebruik van media en ICT in Vlaanderen. De Digimeter peilt naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen.

In een webinar op 12 mei 2023 webinar gaven onderzoekers dr. Kristin Vandamme, dr. Sarah Anrijs en Floor Denecker (imec - mict UGent) uitleg over de onderzoeksresultaten van de Digimeter 2022. Ze focusten daarbij op die elementen die samenhangen met het thema digitale inclusie en digitale overheid.

Bekijk de opname of dowload de presentatie.

Ben je benieuwd naar je eigen digitale profiel? Doe dan hier de profieltest.