Vlaanderen kent om historische redenen een gesplitst systeem: de opvang van baby’s en peuters en de buitenschoolse kleuteropvang behoren tot een ander beleidsdomein dan het kleuteronderwijs. Dit maakt dat in Vlaanderen het balanceren tussen en de verbinding van zorg, leren, spelen en opvoeden niet altijd evident is. De gecreëerde breuklijnen zorgen voor extra transities, die het leren en welbevinden van kinderen beïnvloeden en bemoeilijken. 

Binnen dit bestaand gesplitst systeem kan je zelf als lokaal bestuur en in samenwerking met netwerkpartners actie ondernemen en inzetten op een ‘warme overgang’ tussen thuis, kinderopvang en (kleuter)onderwijs. Op deze manier kan je echt een verschil maken in het leven van jonge (kwetsbare) kinderen en gezinnen. 

Wat betekent het inzetten op warme transitie? Waarom zetten steden en gemeenten in op het werken aan warme transitie en aan welke beleidsdoelstellingen kan dit bijdragen? Op welke manier kan ik het werken aan warme transitie lokaal vormgeven? 

Via verschillende webinars willen we lokale besturen inspireren en warm maken om lokaal met dit thema aan de slag te gaan. 

 

Algemene Intro

Webinar 1: Warme transitie: wat zegt de wetenschap?

In dit webinar, dat ook onderdeel is van het doe-pakket warme transitie, geeft experte Katrien Van Laere meer duiding bij het thema warme transitie.  

 

Webinar 2: Warme transitie gekoppeld aan lokale beleidsdoelstellingen

In dit webinar gaat Sofie Verhaert, regionale stafmedewerker kinderopvang, in gesprek met enkele schepenen om te onderzoeken waarom zij lokaal inzetten op het werken aan een warme transitie. Hoe kan dit thema bijdragen aan het bereiken van enkele lokale beleidsdoelstellingen? 

 

Webinar 3: Warme transitie: inspiratie vanuit de praktijk

Nu jullie weten wat warme transitie betekent en waarom het belangrijk is om op dit thema in te zetten, zoeken jullie mogelijk nog naar inspiratie om acties in de praktijk op te zetten (en om de tijdslijn uit het doe-pakket (bijlage p. 9) te concretiseren). In dit laatste webinar bieden onze partners HOPON (dienst opvoedingsondersteuning) – OIB (Opgroeien in Brussel) – OCB (Onderwijscentrum Brussel) heel wat inspiratie om laagdrempelig lokaal met dit thema aan de slag te gaan.  

 

Meer info, vragen, suggesties?