13-10-2021-64.jpg
Provider image

Anderstaligen en mensen in maatschappelijk kwetsbare posities krijgen met allerlei drempels te maken in het onderwijs die gelijke onderwijskansen verhinderen. Er bestaan echter verschillende projecten, goede praktijken en acties die men kan uitvoeren om scholen, ouders, jongeren en kinderen hierbij te ondersteunen.

Categorie

Gelijke onderwijskansen

Doelen

 • Ouders informeren omtrent onderwijs en opvoeding en hen samenbrengen.
 • Scholen en ouders begeleiden bij instroom.
 • Stimuleren van kleuterparticipatie.
 • Stimuleren van ouderbetrokkenheid.
 • Het wegwerken van drempels binnen het onderwijs.
 • Sociale integratie binnen het onderwijs bevorderen.
 • Jongeren voorbereiden op een opleiding of een job o.a. door het aanscherpen van hun Nederlands.

Doelgroep

 • Ouders in maatschappelijk kwetsbare posities
 • Anderstalige ouders
 • OKAN-jongeren
 • Kinderen uit kansarme gezinnen

 

Beschrijving

Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities krijgen dikwijls met allerlei drempels te maken in het onderwijs. Voor hen is de stap naar het onderwijs niet altijd een gemakkelijke opgave. Ook scholen weten niet altijd hoe ze kunnen omgaan met anderstaligen, maatschappelijk kwetsbare gezinnen enz. Er zijn verschillende acties die de scholen kunnen ondersteunen bij de instroom van nieuwkomers en die gelijke onderwijskansen en ouderbetrokkenheid bevorderen. Zo wilt het project School in zicht van scholen terug echte buurtscholen maken, waar kinderen opgroeien met leeftijdsgenootjes uit alle lagen van de bevolking. Ook kunnen lokale besturen anderstalige en/of maatschappelijk kwetsbare ouders schoolgerelateerde vormingen bieden om hen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Verder zijn er projecten die anderstalige en maatschappelijk kwetsbare jongeren helpen aan een job of verdere opleiding.

Succesfactoren

 • Er wordt met de ouders gecommuniceerd op een informele manier, dit werkt drempelverlagend.
 • Ondersteuning op maat is mogelijk.
 • Samenwerking scholen, ouders én kinderen.
 • Ouders leren de school kennen en omgekeerd, zo wordt ouderbetrokkenheid gestimuleerd en worden de ouders geëmancipeerd op vlak van opvoeding en onderwijs.
 • Het biedt ouders de mogelijkheid hun netwerk te vergroten.

Uitdagingen

 • Snel en goed triëren van gezinnen die baat hebben bij de ondersteuning.
 • Betaalbaarheid.
 • Het overtuigen van scholen en ouders om te blijven deelnemen.

Deze praktijk in

Antwerpen

KAAP project: Voor sommige anderstalige ouders is het moeilijk om de schoolloopbaan van hun kind op te volgen. Ook voor scholen is het bereiken van alle ouders en de communicatie met anderstalige ouders een uitdaging.  Anderstalige ouders kunnen Nederlands leren op de school van hun kind. Dat verbetert de communicatie en versterkt de schoolbetrokkenheid.

 

Beersel

Schoolopbouwwerk: Acties die de scholen ondersteunen bij de instroom van nieuwkomers: Nederlandse stages, huiswerkbegeleiding, leesklassen, Boekenstoet, vrijwilligers tijdens schooltijd, enz.

Boom

Babbelboom: Wekelijks worden er in 5 Boomse basisscholen les gegeven aan anderstalige en laaggeletterde ouders. Thema's zijn school gerelateerd en worden aangereikt vanuit de scholen of de noden van de ouders. Er wordt sterk ingezet op digitalisering en mediawijsheid.

Brugge

Onderwijscafé: Het Onderwijscafé in Brugge is een initiatief dat op een laagdrempelige en eerder informele manier informatie, een boodschap of tools wil meegeven aan de onderwijssector rond topics die bij hen leven, zoals ouderbetrokkenheid.

Denderleeuw

Onderwijsopbouwwerk: Het onderwijsopbouwwerk in Denderleeuw zet via verschillende projecten in op gelijke onderwijskansen en een netoverschrijdende samenwerking met alle scholen op het grondgebied. Daarnaast bevordert het de ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs.

Kortrijk

Schakelklas: De VDAB erkent deze officiële opleiding voor jongeren van + 18 jaar die na hun OKAN-jaar nog een jaar les volgen om door te stromen naar verdere opleidingen en zo hun kansen te vergroten in de maatschappij. De schakelklas bestaat uit een oriëntatiejaar waarin de jongeren sterker gemaakt worden in Nederlands, techniek, ICT en communicatie. Bedoeling is dat ze na 1 schooljaar klaar zijn om een beroepsopleiding te beginnen.

Lokeren, Mechelen, Sint-Niklaas

School in Zicht is een project dat "ghettovorming" in het basisonderwijs tegengaat, door in te werken op de twee actoren die rechtstreeks bij het fenomeen betrokken zijn, namelijk de buurtscholen en de ouders in een sterke sociaal-economische positie die bepaalde scholen ontwijken.

 

Mechelen

 • Schoolstart: Schoolstart werkt samen met maatschappelijk kwetsbare gezinnen aan een sterke start in de kleuterschool. Schoolopbouwwerkers bezoeken de gezinnen aan huis en informeren de ouders over het belang van kleuterparticipatie. Ze begeleiden hen ook bij het maken van een bewuste schoolkeuze en motiveren hen om hun kind tijdig in te schrijven.
 • Dialoogsessies: Wekelijks houden we dialoogsessies met de ouders rond schoolbeleid of opvoedingsvragen en dit op een actieve informele ontspannende manier. Dit doen we onder andere door materiaal te maken rond opvoedingsvragen, schoolbeleid met ouders samen met het leden van het schoolteam.
 • Mechelen verleent een projectsubsidie aan scholen die willen inzetten op het vergroten van de betrokkenheid van kwetsbare ouders. Daarnaast voorziet de dienst onderwijsondersteuning ook intervisiemomenten om de medewerkers van de betrokken scholen te versterken. De intervisiemomenten zijn echte sleutelmomen ten waar scholen hun kennis en ervaring uitwisselen en waar ze samen tot nieuwe ideeën kunnen komen.

Menen

Inloopteam Het Hoekhuis: Mama's komen om de twee weken samen, in het kader van opvoedingsondersteuning binnen het inloopteam. Tijdens deze bijeenkomst behandelen we een thema, zoals bv. speelgoed; maatschappelijke oriëntatie, een beetje Nederlandse woordenschat, reflectie en aandacht voor culturele eigenheden, leren van elkaar.

Roeselare

Schakelklas: De schakelklas zet in op oriëntering en competentie-versterking van jongeren op transitieleeftijd vanuit de leefwereld van de jongeren.

Zaventem

Babybabbels: Wekelijkse babybabbels om ouders met kleine kinderen op een ongedwongen sfeer samen brengen. Zo kunnen de ouders een netwerk opbouwen en kunnen anderstalige ouders de Nederlandse taal oefenen.

Zele

Voor het eerst naar school? Rotz wijst je de weg: Alle ouders van kinderen die 2 à 2,5 jaar zijn krijgen een uitnodiging van de gemeente Zele. De bijeenkomsten gaan overdag door om de kwetsbare groep te bereiken. Hier krijgen de ouders informatie over opvoedingskwesties, zindelijkheid, straffen en belonen, omgaan met meertaligheid, educatief spelen, ...

Beleidsdomeinen

 • Onderwijs
 • Gezin
 • Gelijke kansen
 • Taal
 • Integratie
 • Oefenkans Nederlands
 • Werk
 • Jeugd

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.