SDG-pin

De SDG-pin is ondertussen welbekend. Lokale mandatarissen en medewerkers, in Vlaanderen maar ook ver daarbuiten, dragen de pin om hun engagement voor de SDG's te tonen en om aandacht en draagvlak voor de Agenda 2030 te vragen. 

Tot voor kort kon je SDG-pins aankopen via de VVSG. We beslisten echter om deze service stop te zetten. Gemeenten die alsnog SDG-pins willen aankopen, kunnen hiervoor rechtstreeks terecht bij verschillende leveranciers. We geven een aantal mogelijke contacten mee in dit document, maar bekijk zeker of er ook in jouw regio een aanbieder is. 

Voor geïnteresseerden vanuit Nederland: Je kan bij SDG Charter SDG-pins per 100 stuks bestellen. Mailen voor meer informatie naar info@sdgcharter.nl.