Het Burgemeestersconvenant 2030 vormt een belangrijke voorwaarde om het Klimaatpact te ondertekenen.

Dit initiatief is een goede kapstok voor zowel mitigatie- als adaptatie engangementen binnen de Europese doelstellingen. Als lokaal bestuur dien je binnen de twee jaar na ondertekening een ‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat’ op te maken en deze goed te laten keuren op de gemeenteraad. Er dient een nulmeting van broeikasgassen (verder bouwend op de CO2-inventarissen) opgemaakt te worden en een ‘risico en kwetsbaarheid’- analyse om de adaptatiestrategie te staven. Daarnaast wordt er ook een monitoringscyclus voorzien voor de voortgang van maatregelen (2 jaar na indiening Actieplan) en broeikasgasreductie (4jaar na indiening actieplan) op te volgen.

Voor ondersteuning kan je onder andere terecht op de website lokaal energie- en klimaatbeleid. Hier vind je ook de Maatregelentool die jou ondersteunt bij de opmaak van jouw energie- en klimaatactieplannen. 

Doelstelling 

Door het ondertekenen van het Lokaal Energie– en Klimaatpact engageert elke stad of gemeente zich om in eerste instantie het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken.

Het Netwerk Klimaat monitort de ondertekening van de Burgemeestersconvenant 2030 door de Vlaamse steden. 

Wat is concreet subsidieerbaar?

Steden en gemeenten die het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen en een lokaal ‘Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat’ (SECAP) opmaken kunnen hier een deel van hun trekkingsrecht voor inzetten.

De subsidie kan aangewend worden voor:

  • Diensten van externe partijen (studiebureau, intercommunale,...) voor de opmaak van het lokaal 'Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat' (SECAP);
  • Het gebruik van een ondersteunend online platform voor de opmaak, uitvoering en/of opvolging van het Lokaal 'Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat' (SECAP);
  • Betrokkenheid burgers vergroten via een communicatiecampagne of een participatief traject

Aanspreekpunten