Gemeenten staan niet alleen om de klimaatdoelstellingen te behalen, ze kunnen rekenen op heel wat andere actoren die reeds actief zijn binnen dit terrein. Denk hierbij aan burgerinitiatieven, vzw’s, ondernemingen (KMO’s en kleine zelfstandigen) en sectorfederaties.

We nodigen al deze actoren uit om het Lokaal Energie- en Klimaatpact mee te ondertekenen om zo hun ondersteuning aan de lokale besturen kenbaar te maken. 

Ondertekening door ondersteuners

Wil jij met jouw organisatie de doelstellingen zoals vermeld in het klimaatpact ondersteunen? Teken dan het ondersteuningsdocument (download hier de word-versie van het ondersteuningsdocument) en bezorg deze aan het Netwerk Klimaat.

In dit ondersteuningsdocument geef je aan welke hulp jouw organisatie de lokale besturen kan bieden. Naast de ondertekening vragen we jou ook om ons volgende praktische informatie door te geven: 

  • Logo
  • expertise van jouw organisatie
  • contactinformatie 

Na indiening van dit formulier, plaatsen wij de informatie online op deze pagina.

Overzicht ondersteuners

Hier vind je het overzicht van alle actoren die het klimaatpact ondersteunen. Daarnaast kan je de ondersteuners telkens terugvinden bij de aangewezen werf en/of doelstelling.