2021Lokaal12 - Eerste Vlaamse boslabels uitgereikt.jpg
Provider image

Op het tweede Boscongres in Bozar in Brussel werden op 14 oktober de eerste Boslabels uitgereikt. Gent mocht een zilveren label in ontvangst nemen, Knokke-Heist en Merelbeke kregen er een bronzen.

Steden en gemeenten die bossen aanplanten op hun gronden, kunnen een Boslabel krijgen. Wie minstens 2,5 hectare aanplant, ontvangt het bronzen label, bij meer dan vijf hectare hoort het zilveren label, en voor meer dan tien hectare is er goud. Streefdoel is goud voor iedereen. Dat zou het Vlaamse bosbestand met in totaal liefst 3000 hectare doen toenemen.

 

Steeds meer bos in Gent

Tijdens deze bestuursperiode (2019- 2024) wil Gent negentig hectare bebossen. Dat is ambitieus maar realistisch, doordat de stad samenwerkt met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij, en met verenigingen zoals Natuurpunt. Zelfs North Sea Port investeert soms mee, in koppelingsgebieden tussen de haven en woonkernen.

In de vijf grote natuurgebieden in de rand van Gent zijn enkele plannen al grotendeels gerealiseerd, andere zijn volop in ontwikkeling. En dan is er nog het Wonderwoud, het Oud Vliegveld op de grens van Gent en Lochristi, waarvoor de plannen stilaan vorm krijgen.

De afgelopen twee decennia is de oppervlakte bos met 178 hectare of 21 procent gestegen. Tegen 2030 wil Gent 1260 hectare bos hebben. Eind 2020 zaten ze al aan 1067, 116 meer dan in 2014! Nog een kleine 200 hectare te gaan…

 

Knokke-Heist plant stadsrandbos

In 2004 besliste het gemeentebestuur van Knokke-Heist te investeren in een ambitieus bosplan. Het projectgebied omvat 27 hectare en bevindt zich tussen Knokke en Duinbergen. Er komt 22,5 hectare echt bos, 2,5 hectare speelbos, 2 hectare compensatiebos, met een netwerk van paden en opgewaardeerde waterlopen. In een eerste fase begin dit jaar werden 12.400 boompjes geplant. Plantvakken met boomsoorten die veel licht doorlaten, wisselen af met andere die meer schaduw werpen. Aan de randen is aaneengesloten beplanting van snelgroeiende soorten. Zo ontstaat vlug een bosgevoel en worden de boompjes in de kern beschermd tegen wind. Door niet alle vakken te beplanten blijft er plaats voor natuurlijke verjonging van bomen en struikgewas.

Het stadsrandbos moet een recreatieplaats worden voor alle Knokke-Heistenaars. Er komen wandel-, fiets- en ruiterpaden met bruggetjes over de waterlopen. Ecologische oevers met spontane begroeiing zullen een rijke fauna en flora aantrekken. Het belevingspunt in het zuiden wordt gemaakt met de overtollige grond en biedt zo een oplossing voor het grondverzet.

 

Merelbeke: gestaag werken aan natuur

Al begin jaren negentig werden in Merelbeke de eerste groene BPA’s opgemaakt, met aandacht voor het behoud van de meersen, een (amfibieën)poelenplan en bebossing.

In 2009 kocht het lokale bestuur twee hectare grond in het kader van de Kyoto-doelstellingen. In 2011 werd 1,2 hectare daarvan bebost door de lokale basisscholen. De rest is akkerland gebleven. Merelbeke werkt ook samen met de omliggende gemeenten, voor het Rodeland-project bijvoorbeeld, met zijn meer dan 4000 hectare het grootste natuurontwikkelingsproject ooit in de wijde omgeving.

In 2018 kwam er een groenbelevingsplan voor de sterk verstedelijkte Florawijk en in 2019 werd een halve hectare tuinzone met oude serres aangekocht en omgevormd tot een openbaar park. Eind 2020 werd het RUP Hollebeek goedgekeurd. Hiermee werd vier hectare bouwgrond omgevormd tot parkgebied met behoud van de visvijver en het Hollebeekbos.

Dit jaar zijn er dus drie labels uitgereikt, maar dat worden er de komende jaren gegarandeerd meer. Met al die lokale inspanningen werkt Vlaanderen mee aan de verwezenlijking van de ambitieuze bosstrategie van de Europese Commissie: drie miljard nieuwe bomen in Europa tegen 2030. —

 

Marleen Capelle is redacteur van Lokaal
Voor Lokaal 12 | 2021

 

Wil jouw stad of gemeente ondersteuning om nieuwe bossen aan te planten? Stuur dan een mailtje naar meerbos@vlaanderen.be voor informatie en advies. Heeft ze sinds 1 oktober 2019 al bossen aangeplant? Meld dat op bosteller.be, zodat je volgend jaar mee op de lijst met genomineerden komt.